Ekim 05 06:40

KOLAY MI SANDIN?

KOLAY MI SANDIN?

Fıskta çırpındıkça, battın derine

Günaha isyana, doyamadın kî…

Hak ile Batılı, yerli yerine

Furkan ferasetle, koyamadın kî…

      

Sevdin bu dünyanın, bilmem nesini

Taç ettin başına, Şeytan fesini

İmana tercüman, vicdan sesini

Çok yazık bir türlü, duyamadın kî…

      

Riya fitne haset, bozmuş özünü

Yalan gıybet fesat, sarmış sözünü

Pornoyla kirlenen, şehvet gözünü

Takva gözyaşıyla, yuyamadın kî…

      

Deşemedin gönlün-deki irini

Zihnini bürüyen, gaflet kirini

Vicdanını örten, yılan derini

Kararlı sıyırıp, soyamadın kî…

      

Peşine takıldın, boş bir hülyanın

Aşkına kapıldın, tatlı rü’yanın

İmtihan amaçlı, fani dünyanın

Şeytan tuzağını, sayamadın kî…

      

Tam meyvesi olmaz, gevşek çabanın

Sürüsün kurt kapar, ahmak çobanın

Kalbinde oluşan, nifak çıbanın

Tövbe-i nasuhla, oyamadın kî…

    

Fırsatçı fesatçı, görmez inayet

Kalp kırmak, hakaret; gizli cinayet

Sözden özden dönmek, yalan hıyanet

Allah’ın rengine, boyanmadın kî…

      

Lafla yürür mü hiç, peynir gemisi

İşin gücün plan, dolan hepisi

Nasıl hayra varsın, senin gibisi

İslam’a vicdana, uyamadın kî…

        

Hayatınla canlı, Kur’an olmaya

Yanaşmadın Hak'ka, kurban olmaya

Koşmadın davaya, bürhan olmaya

Nefsine keyfine, kıyamadın kî…

      

Ders alıp Hoca’na, biat bağından

Vaz geçip Batılın, solu sağından

Tevekkül balonla, Ağrı Dağı'ndan

Kendini bırakıp, kayamadın kî…

        

Hak'kın tecellisi, Erbakan oldu

Resul temsilcisi, bir hakan oldu

Kimi marazlılar, ters bakan oldu

Mert ve mü’min tavır, koyamadın kî…

 

Yorum Yaz