Temmuz 19 02:03

KONAR İNŞALLAH!

KONAR İNŞALLAH!

Artık vakit tamam, müjdeler olsun
Rabbim büyük lütuf, sunar inşallah…
Gönüller imanla, huzurla dolsun…
Başa devlet kuşu, konar inşallah…

İşbirlikçi gafil, piyon tutulur
Mal makam uğruna, vicdan yutulur
Sanır bedduadan, kolay kurtulur
“Cezaen vifaka”,1 sınar inşallah…

Sahtekâra alkış, sadıkı yuhlar
İntibaha gelsin, uyuşmuş ruhlar
Bekleriz dirilsin, gafil güruhlar2
Halkımız haksızı, kınar inşallah…

Batı bulaştırdı, türlü illetler3
Ne çekti mü’minler, mazlum milletler
Sefalet esaret, nice zilletler
Mağdurlar bal yağa, banar inşallah…

Aklı olan mü’min, gaflete dalmaz
Kalbini nefsani, dürtüye salmaz
Kimsenin ettiği, yanına kalmaz
Tüm zalim yürekler, yanar inşallah…

Basiret her şeye, ibretle bakar
Allah’ın nuruyla, görenler çakar
Hikmetler gönülden, gönüle akar
Çağlayana döner, pınar inşallah…

Şeytanın şakirdi, Siyonist ekip
Firav’nun Nemrut’un, izini takip
Şükür rehberimiz, ol Necm-üs-Sakip4
Fidanlar olacak, çınar inşallah…

Yakında bitecek, hasret firkatim5
Hizmete âmâde, bütün takatim
Hâlık’a hürmetim, halka şefkatim
İnsanlık hayırla, anar inşallah…

Kudüs Sincan Yemen, gözyaşı döker
Adil Düzen gelir, adilik çöker
Milli Çözüm; zulmün, dişini söker
Mazlumlar huzura, kanar inşallah…

Milli Çözüm gergef,6 kutlu bir örüş
Dava kervanını, sevdayla sürüş
Saygınlık kazansın, her din her görüş
Çocuklar kol kola, oynar inşallah…

Bozkırlarda açan, Akgül solmasın
Gayrı buruk canlar, matem dolmasın
Analar bacılar, saçın yolmasın
Ocakta mutluluk, kaynar inşallah…

1- “(Dünyada yaptıklarına) Uygun karşılık olarak (böyle hareket edilecektir. Herkesin ve her kesimin amellerine karşılık, işledikleri suçun cinsinden) muvafık (uygun ve denk) bir ceza verilecektir. (“Cezaen vifaka;” -işledikleri kötülük ve nankörlüklere- uygun ve denk -muvafık- bir ceza-karşılık demektir.)” (Nebe’ Suresi: 26. Ayet)

2- Güruh: Şuursuz kalabalıklar.

3- İllet: Hastalık, musibet.

4- “O (Tarık öyle bir) Yıldızdır ki, (küfür karanlıklarını) delen (ve zulüm odaklarını ve şeytani çarklarını deşifre eden)dir. [Not: “En-Necmüs-Sakıb” = cehalet ve zulüm karanlığını Delen Yıldız: Hz. Peygamber Efendimizin iman ve istikamet devrimine ve Onun izinde gerçekleşecek Mehdiyet önderliğine işaret olabilir.]” (Târık Suresi: 3. Ayet)

5- Firkat: Dosttan ayrılık.

6- Gergef: İç içe geçen ve nakış işlenecek kumaşı gerginleştiren iki daire çerçeve.

 

millicozum.com

 

 

Yorum Yaz