Nisan 25 15:07

KULLUK ŞUURU, EN YÜCE MAKAMDIR!

KULLUK ŞUURU, EN YÜCE MAKAMDIR!

Arayan Mevlâ’yı, bulur elbette

Ama Hakk’tan caymak, nükûl1 olmaktır

Hamur süzülür mü, kalın tülbentte

Hayâsız mayasız, nokul2 olmaktır

Bil asıl meziyet, has kul olmaktır...

        

Kul olmadan Rasül, olunmuyormuş

Kir boşalmadan NUR, dolunmuyormuş

Pişman olmadan saç, yolunmuyormuş

Erdem; Meal ile, meşgul olmaktır

Çün asıl marifet, has kul olmaktır...

      

Hakk'a tercüman ol, halis söz olsun

Lafı eğip bükme, kısa öz olsun

Yalan yanlış katma, doğru düz olsun

Marifet herkese, okul olmaktır

Çün asıl meziyet, has kul olmaktır…

      

Zulüm; nasihatı, ters vermek imiş

Yalan va’d topluma, "FERS"3 vermek imiş

Dürüstlük herkese, ders vermek imiş

Duvarı düz çıkan, şakul4 olmaktır

Bil asıl marifet, has kul olmaktır...

      

Özün ile sözün, yazık tutmuyor

Karnın aç; göz gönül, oruç tutmuyor

Bil feraset ehli, hiç kül yutmuyor

Bilgi hammallığı, gogul (google) olmaktır

Çün asıl meziyet, has kul olmaktır...

    

Söz Kur’an’a uysa, kıymet kazanır

Hadise uygunsa, ziynet kazanır

Niyetin sağlamsa, kısmet kazanır

Maksat: Haklı, hem de; makul5 olmaktır

Bil asıl marifet, has kul olmaktır…

      

Erbakan Hocamdan, aldım hikmeti

Gayret galibiyet, Onun himmeti

Daim meyve verir, hayır hizmeti

Dilden dile geçen, menkul6 olmaktır

Çalış ki meziyet, has kul olmaktır...

    

1- Nükûl: (İslam hukukunda) Anlaşmadan cayma, vazgeçmiş olma…

2- Nokul: Mayalı hamurdan yapılan bir poğaça türü.

3- Fers: Hayvan dışkısı (fışkı). (Bak: Nahl: 66)

4- Şakul: Duvarın doğru örüldüğünü gösteren alet. Dikey referans çizgisi oluşturan, uzun bir ipe bağlı topaç benzeri ağırlık.

5- Makul: Akla ve mantığa uygun.

6- Menkul: Dilden dile aktarılan, taşınan…

 

Yorum Yaz