Mayıs 25 02:23

KUR’AN; KÂİNATIN ANAHTARI VE İNSANLIĞIN HUZUR PROGRAMIDIR

KUR’AN; KÂİNATIN ANAHTARI VE İNSANLIĞIN HUZUR PROGRAMIDIR

Rabbim şükür Sana, nasip eyledin

Ne büyük ikramın, ihsandır Kur’an!

Bu can kulağıma, sırrın söyledin

Tüm hayru hakikat, harmandır Kur’an

Huzur programı, fermandır Kur’an!

      

Başvuru Kitabım, hayat rehberim

Hidayet hitabım, Ab-ı Kevser’im1

Zikrim fikrim virdim2, daim ezberim

Kelâmı Rahman’dır, imandır Kur’an

Teslim ol İlahi, fermandır Kur’an!..

      

Eskimez yenidir, değişmez gerçek

Âlemlere radar, zerreye mercek

Tutmayan maksada, nasıl erecek

Ezeli ebedi, her andır Kur’an

Tam yapış Rabbani, fermandır Kur’an!

      

Zalimin hasmıdır, mazlum üzenin

İnkârcıysa acı, oğlun kuzenin

Temeli teminatı, Adil Düzen’in

Tamam ilmü hikmet, irfandır Kur’an

Kullara İlahi, fermandır Kur’an!

      

İlk Türkçe tefsiri, Gazi yazdırdı

İman ferahlattı, nifak azdırdı

Sahte Kemalistler, münkir cazgırdı

Hak Batıl ayıran, Furkan’dır Kur’an

Kulak ver İlahi, fermandır Kur’an!

      

Hep nüzul ediyor, her gün yeniden

Ne hikmetler doğar, kalbe aniden

Bekaya3 köprüdür, dar-ı faniden4

İlkbahar rahmet-i, Nisan’dır Kur’an

Kelam-ı İlahi, fermandır Kur’an!

      

Okuyup öğrenen, aşka vurulur

Kur’an’a ters düşen, Hak’tan savrulur

İmansız gidenler, narda kavrulur

Mucize zirvesi, fercandır5 Kur’an

Rabbimin buyruğu, fermandır Kur’an!

      

Oku anla düşün, dünyalar değer

Mü’minler hükmüne, hep boyun eğer

Mealini merak, etmezsen eğer

Çok yazık ki sana, hüsrandır6 Kur’an

Unutma İlahi, fermandır Kur’an!

    

Kitabı Kâinat, Tevhid delili

Kur’an Azimüşşan, Hazretin dili

Akıl iman iz’an, kalbin kandili

Kanunlar kaynağı, bürhandır7 Kur’an

Tabi ol İlahi, fermandır Kur’an!..

    

Dünyevi uhrevi, her sorunumu

İçinde bulurum, Hak yorumunu

Dost kimdir, düşman kim; has durumunu

Gösteren ayna-i, insandır Kur’an

İnan ki İlahi, fermandır Kur’an!

      

“Ahkâmı gereksiz”, der keferesi

Oysa sorunların, çözüm şifresi

Cennet bayramının, nur arefesi

Her türlü dertlere, dermandır Kur’an

Saadet çağrısı, fermandır Kur’an!

      

Hikmeti gizemli, hükmü sarihtir8

Mü’minlere şifa, küfre kerihtir9

Ahlak maneviyat, kıssa tarihtir

Zaman mekân üstü, devrandır Kur’an

Selâmet çağrısı, fermandır Kur’an!

      

Lügatçe:

Ab-ı Kevser: En üstün lezzet ve vitaminleri barındıran cennet çeşmesi,

2 Vird: Her gün sürekli tekrarlanan zikir dersi,

Beka: Sonsuz ahiret yurdu,

Dar-ı fani: Geçici dünya hayatı,

Fercan: Erişilebilecek son zirvesi, hakikatın en yüksek ve son mertebesi,

Hüsran: Ağır ve acı kayıp, büyük zarar,

Bürhan: İspatlayıcı delil, esas dayanak,

Sarih: Çok açık ve net anlaşılır,

Kerih: Çirkin görme, nefret etme.

 

Yorum Yaz