Eylül 28 21:33

KUR'ANIN TERCÜMANINDAN,MANEVİ VİRÜSLERE KARŞI MUHTEŞEM TEDAVİLER!

PROF DR NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZ,KARANLIK BİR DÖNEMDE, İNSANLIĞI AYDINLIĞA VE SAADETE ULAŞTIRACAK TILSIMLARI, KUR'ANI KERİMDEN HABER VERİYOR!!

KUR'ANIN TERCÜMANINDAN,MANEVİ VİRÜSLERE KARŞI MUHTEŞEM TEDAVİLER!

PROF DR NECMETTİN ERBAKAN HOCAMIZ,KARANLIK BİR DÖNEMDE, İNSANLIĞI AYDINLIĞA VE SAADETE ULAŞTIRACAK TILSIMLARI, KUR'ANI KERİMDEN HABER VERİYOR

Rahman ve Rahim Allahın adıyla!

1)(İnsanın) Onun önünden ve arkasından (devamlı) izleyenleri, takipçileri vardır. Onu Allah’ın emriyle gözetip korumaktadır. Bir millet kendi durumlarını değiştirmedikçe Allah onların durumlarını değiştirip bozmayacaktır. Allah da bir kavme (İslam’dan ve insanlıktan uzaklaştıkları için ceza olarak bela ve musibetler gönderip çeşitli) sıkıntı ve kötülükler diledi mi, artık onu önleyecek ve geri çevirecek (bir güç) de (yoktur,) bulunmayacaktır. Onların Allah’tan başka velileri (ve sahipleri de yoktur) çıkmayacaktır. (Rad:11)
 
2)İçinizden (insanları Hakka ve) hayra davet edecek, (ve bunun sonunda elde edecekleri devlet ve hükümet imkânlarıyla ma’rufu) iyilikleri emredip yürütecek ve (münkeri) kötülükleri nehyedip önleyecek bir ümmet bulunsun. (Hizmet için bir liderin çevresinde organizeli bir teşkilat kurulsun.) İşte asıl kurtuluşa erecek olan bunlardır.(Al-i İmran:104)
 
3)(Ey mü’minler, kâfirlere ve zalim düzenlere karşı) Sakın gevşeklik göstermeyin, üzüntüye girmeyin (ümitsizliğe düşmeyin). Eğer inanıyorsanız (sonunda) galip ve üstün gelecek olan sizsiniz.(Al-i İmran:139)
 
4)Ve (Cihad ehli için; dünyada iken de beklediğiniz ve) seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (Nusret erişecek)' ve yakın bir fetih (mutlaka gelecektir. Gerçek mücahit) Mü'minleri müjdele (ki sadece onlar tarafından, va’ad edilen bu mutlu ve kutlu netice beklenmektedir).(Saf:13)
 
5)Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla (kuru laf kalabalığıyla) söndürmek istemektedir. Oysa Allah, Kendi nurunu tamama (başarıya) eriştirecektir; kâfirler hoş görmese bile (Kur’an’ın Adil Düzenini getirecektir).(Saf:8)
 
 
 

Yorum Yaz