Mayıs 25 01:43

KURTAR ALLAH’IM

KURTAR ALLAH’IM

Sokaklar ekranlar, bilgisayarlar

Hep günaha daldık, haram bakışla…

Şeytani odaklar, tuzak ayarlar

Şehvet duyguları, kalbe akışla…

 

Bunca günahımız, ve bunca gaflet

Gayrı kim ederdi, afvu mağfiret

Her daim yetişir, İlahi rahmet

Şefkatle dökülen, ulvi yağışla…

 

Ruh beden sağlığı, bozup sarartır

Fuhşi azgınlıklar, vicdan karartır

Cinsel sapkınlıklar, yüzler kızartır

Takva olmuyormuş, takke takışla…

 

Zina serbest oldu, normal karşılar

On lirasın alsan, başlar kargışlar1

Plajlara döndü, cadde çarşılar

Sen uyandır Ya Rab, bizi bağışla…

 

Dindar rolü oynar, dünya hasatçı

Dosta çelme takar, hain fırsatçı

Kalbi riyakârdır, dili fesatçı

Pis koku örtülmez, ipek nakışla…

 

Maneviyat çökmüş, mayasız adam

Hidayet kararmış, hayâsız adam

Ahlâk vicdan kaymış, ayarsız adam

Kurtulacak sanır, oyla alkışla…

 

Biz Hakkı tutarız, hayrı umarız

Şahsi hatalara, hep göz yumarız

Toplum ifsadına, sağlam damarız

Hayat imtihandır, dünya bir kışla…

 

Ya Rab yüzüm yok ya, acı şaşkına

İlahi sahip çık, kulun kaçkına

Zafer ver kurbanım, davan aşkına

Duamız Sanadır, yürek yakışla…

 

Çözüm ehli şerre, kurşun sıkarız

Tek başa dünyaya, karşı çıkarız

Volkan olur patlar, dağlar yıkarız

Hak yoldan dönmeyiz, tufan kar kışla…

 

     

Yorum Yaz