Mayıs 25 02:01

KURTARAMAZ PUTLARIN!

KURTARAMAZ PUTLARIN!

KURTARAMAZ PUTLARIN!

Bugün, dünün meyvesi, yarının çekirdeği

Son menzile dönüyor, ömrünün tekerleği

Can çırpınır, istemez bedenden çekilmeyi

Kalp sıkışır, ruh çıkar, tükenir umutların

Azrail’den alamaz, seni bütün putların!

 

Hepsi geride kaldı, yalılar ve villalar

Teneşire konunca, başlıyor vaveylalar

Başka sevgili bulur, Ajdalar ve Leylalar

Faydası yok ampulun, katırların, kurtların

Yalnız bırakır, batıl partilerin putların!

 

O kirli paraların, saklı gizli kasada

Ve viski şişelerin, yarım kaldı masada

Elbisen kefen bezi, modaya uymasa da

Çürüyecek, cilalı; cevizden tabutların

Haydi kurtarsın seni, kurtarıcı putların!

 

Şeytana hayran iken, sen İslam'a düşmandın

Okulunu kapattın, Kur'an’dan hoşlanmazdın

Faydası olmaz amma, can verirken pişmandın

Sen kölesi olmuştun, hep barbar tağutların

Şimdi sahip çıkmıyor, pek sevdiğin putların!

 

Bil ki karanlık kabrin; bulunmaz kapıları

Ne banka şubeleri, ne kredi kartları

Mirasçılar paylaşır, yatları ve katları

Dağılacak elbette; yuvaların, yurtların

Hiç boşuna bekleme, gelmeyecek putların!

 

Bu daracık mezarda, şimdi hesap başlıyor

Günahkâr zalimleri, çetin azap haşlıyor

Bak hala şu zavallı, başörtüsü taşlıyor

Toprak atıp dağılır, tüm yalancı dostların

Seni hep terk ederler, tapındığın putların!

 

Put ki: arzularındır, yücelttiğin; taptığın

Çıkarların uğrunda, her haksızlık yaptığın

Ön yargın saplantındır, inat edip saptığın

Silkin artık dökülsün, içindeki kurtların

Seni mahvedecekler, o mukaddes putların

 

Ahireti unuttun, Allah'tan korkmuyordun

Kur'an’ın kapağını, açıp ta bakmıyordun

Sen “İslam” diyenleri; meclise sokmuyordun

Piyonu olmuştun, Siyonist haydutların

Şimdi kurtarsın seni, güvendiğin putların!

 

Kaçamak yaptığınız; o karılar, kocalar

Şimdi bak, herkes kendi; pisliğinde bocalar

Ne masonik localar, ne münafık hocalar

Bak faydası olmuyor, o sahte mabutların

Söyle seni kurtarsın, bu zavallı putların!

 

Şehvete ve şöhrete, böyle kul oldun gittin

Hem servet peşinde; niye pul oldun gittin

Sonunda cehenneme; yazık kül oldun gittin

Gördün ya kuruntuymuş; bütün bu tabuların

Seni yalnız bıraktı, güvendiğin putların!

 

Kimilerin partisi, kimin locası puttur

Birilerinin şeyhi; veya hocası puttur

Çoklarının karısı; bazı kocası puttur

Kimi kölesi olmuş; çulların çaputların

Gel Allah'a yönel ki, faydası yok putların!

 

Ali Çağıl, Hak Nebi, hakikat temsilidir

Fikir aklın, zikir kalbin; cilası, tespihidir

Hazırlan, kabir suali; bir kimlik tespitidir

Gayesiz ve gayretsiz; boş hayal tutkuların

Gel Hakk'a gönül ver ki, faydası yok putların!

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz