Şubat 21 14:16

LEVENT GÜLTEKİN’İN ERBAKAN KICIKLIĞI VE FIRSATÇILARIN KANCIKLIĞI

LEVENT GÜLTEKİN’İN ERBAKAN KICIKLIĞI  VE  FIRSATÇILARIN KANCIKLIĞI

 

Levent Gültekin denen edep ve erdem fukarasının Rahmetli Erbakan Hocamızla ilgili zırvaları tam bir hidayet kararmasıydı ve vicdan ayarlarının bozulmasıydı. Bu zavallı zırto, içini şöyle kusmuşlardı:

“Hem Erdoğan’ın ve onun siyaset anlayışının ülkede yarattığı tahribattan şikâyet edip hem de bu siyaset anlayışının asıl kurucu lideri, Erdoğan’ın da hocası Erbakan’a övgüler düzmek bana göre hem samimiyet sorunu taşıyor hem de ülkedeki asıl sorunun görülmesini engelliyor. Erbakan’a övgüler düzmek asıl sorunun belli bir siyaset anlayışı olduğu gerçeğinin toplum tarafından fark edilip kabul edilmesini ve bu siyaset anlayışının ülkeye verdiği zararın asıl kaynağının kavranmasını engeller. Bu ülkede yaşanan siyasal sorunun asıl kaynağı kişiler ve onların yanlış uygulamaları değil, belli bir siyaset anlayışıdır. Yani bugün ülkenin içinde bulunduğu durumun nedeni Erdoğan değil, onun benimsediği siyaset anlayışıdır. Yani inancın siyaset malzemesi yapılmasıdır.”

Oysa bu iddia ve ithamların tamamı yalandı ve yalama bir mantık marazıyla sıralanmış saptırmacalardı. Çünkü:

“Önce Erdoğan’ın Erbakan’ın devamı olduğu” safsatası, Erdoğan’ı iktidara taşıyan odakların uydurmacasıydı ve özellikle Erdoğan’a yaramaktaydı ve onu temize çıkarma çabasıydı. Bu soytarılara soruyoruz: Madem Erdoğan da Erbakan’ın devamıydı, hatta aynısıydı, neden Erbakan’a 11 ay dayanamayan odaklar ve uşakları, şimdi Erdoğan’ı 19 yıldır iktidarda tutmaktalardı?

Çünkü sizleri de havlatan merkezler, Erbakan’ın siyaseti; inancına ve temel insan haklarına bir hizmet aracı yaptığını, Erdoğan gibi Din istismarına asla yanaşmadığını çok iyi biliyorlardı. Yahu siz beyinsiz, kör ve sağır takımı mısınız? Ki, Erbakan İslam Birliği sevdalısıydı, bunlar Haçlı AB kapıcısıydı! Erbakan faizsiz Adil Düzen hazırlayıcısıydı, bunlar faizli borç batağında ülke kazanımlarını bir bir satmaktalardı! Erbakan “önce ahlâk ve maneviyat!” diye yola çıkmış ve gereğini yapmıştı. Bunlar İstanbul Sözleşmesi’yle eşcinselliğe kanuni serbestlik kazandırmış ve zinayı suç olmaktan çıkarmışlardı!.. Ey Levent Gültekin, siz bütün bunları anlamayacak kadar saf mısınız, yoksa aklı kiralık ve vicdanı karanlık bi-insaf mısınız?

Levent Gültekin isimli bu şaşkın ve sapkın kişi aşağıdaki beyanlarıyla, iman, itikat ve ahlâk ayarlarının nasıl bozulup yozlaştığını da şu sözlerle açığa vurmaktaydı:

“Dava idealinin; demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin önüne konulmasıdır. Toplumsal barışı sağlayan özgürlükçü laiklik anlayışının tahrip edilmesidir. Ahlakın yerine konan inanç anlayışının toplumsal çürümeyi daha da hızlandırmasıdır. Ümmet, İslam Dünyası denilen tam olarak ne olduğu, kim olduğu bilinmeyen afaki bir topluluğun yararını ülkedeki, bireyin, vatandaşın, toplumun yani Türkiye’nin yararından daha öncelikli gören siyaset anlayışıdır.

Toplumsal bütünlüğü tahrip eden, liyakati bütünüyle devre dışı bırakan; dini inanç temelli, ümmet bilinci çerçevesindeki ‘biz ve onlar’ ayrımına dayalı yönetim anlayışıdır. Akla, bilime önem veren özgür bireyler yerine, esas amacının dindar nesil yetiştirmek olduğunu söyleyen ve eğitim sistemini bu çerçevede düzenleyen siyaset anlayışıdır. Dindarlıktan anlaşılanın da ahlâktan, dürüstlükten, nezaketten uzak, içi boşaltılmış bir din anlayışıdır. İşte bütün bu siyaset anlayışının fikir babası, kurucu lideri, hocası ve bugün siyaset anlayışını uygulayan kişileri yetiştiren, eğiten kişidir Erbakan. İnancı ideoloji haline getiren, kişidir Erbakan. İnanç esaslı ‘biz ve onlar’ ayrımını her ortamda kullanan ve bunu toplumun zihnine işleyen kişidir Erbakan. Anadolu Müslümanlığını ideolojik siyasi bir davaya dönüştüren, bu yaklaşımla tertemiz inancımızı toplumu ayrıştırıcı bir değer haline getiren daha doğrusu bu anlayışın ülkede büyümesini sağlayan kişidir Erbakan. İnanç temelli siyaset anlayışının filizlenip kök salmasını sağlayan kişidir Erbakan. Dindar insanların zihninde demokrasi, özgürlük, eşitlik gibi değerlerin yerine itaat kültürüne dayalı bir anlayışın yerleşmesini sağlayan kişidir Erbakan. Ahlâki sorun taşıyan yaklaşımları, tercihleri, yöntemleri ‘dava için’ diyerek meşrulaştıran bu yolun, dindarlar tarafından bir kültür haline getirilmesini sağlayan kişidir Erbakan.”

 

TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

 

Yorum Yaz