Nisan 25 13:26

LÜTFEYLE YA RABB!

LÜTFEYLE YA RABB!

Sefahet1 sefalet, ahlâkı yıkmış

İnsanlık usanmış, canından bıkmış…

İslamsız bir dünya, çığrından çıkmış

Devranı Kur’an’a, Sen dönder ya Rabb…

 

Mazlum daha nice, göz yaşı döksün

İsa Mesih gelsin, İsrail çöksün

Bâtıl binasını, temelden söksün

Son Rasül’e uyan, son önder ya Rabb…

 

Sevdana kapıldım, asla bitmeyen

İslam mıdır dava, yükün itmeyen

Hem Hakkı görüp de, hayra gitmeyen

O insan suretli, çemender2 ya Rabb…

 

İşbirlikçi hain, sen nasıl kulsun

Siyonist zalime, oturak çulsun

Deccalizm yıkılsın, dertler son bulsun

Müjdeli mesajın, tez gönder ya Rabb…

 

Salih amel korur, iman binasın

Takva cihat yoksa, sen ne fenasın

Hainler sataşsın, gafil kınasın

Razı ol; aldırmam, kim ne der ya Rabb…

 

Ey nefs; makam için, Allah’tan küstün

Sonra tağutlaştın, dikildi büstün

Ya Hak; rızan dünya, ukbadan3 üstün

Kıl bizi muttaki, kalender4 ya Rabb…

 

Aşk ehline ahmak, leke kondurur

Dert musibet bizi, arıtıp ondurur5

Ne rüzgâr söndürür, ne buz dondurur

Ateşte yanmayan, semender6 ya Rabb…

 

İlahi aşkına, düşen ayılmaz

“Sebbit ekdamena”7, desen kayılmaz

Nice ihsan ikram, lütfun sayılmaz

Bizdik kullarından, en kemter8 ya Rabb…

 

Şükür Milli Çözüm, sadık bir ekip

Hak dava uğrunda, çok cefa çekip

Erbakan Hoca’mız, ederler takip

Tarihte böyle dost, pek ender ya Rabb…

 

Hidayet buyurdun, döndüm özüme

Hikmeti duyurdun, gönlüm gözüme

Öyle fetih yaşat, Milli Çözüm’e

Ulaşmamış olsun, İskender9 ya Rabb…

 

 

1- Sefahet: Günahlara ve zevkü sefaya dalınmış.

2- Çemender: Eşek.

3- Ukba: Sonsuz ahiret hayatı.

4- Kalender: Dünyalık makam ve çıkarlara önem vermeyen ve insanların kusurunu hoş gören geniş yürekli  insan.

5- Ondurmak: İyileştirmek, olgunlaştırmak.

6- Semender: Ateşte yaşadığı söylenen bir masal hayvanı.

7- “Ayaklarımızı Hak’tan kaydırma” duası (Ayet Meali).

8- Kemter: Aciz ve hakir kul.

9- İskender: Aristo’dan ders alan, Yunanistan, Anadolu, İran, Hindistan, Suriye ve Mısır’ı ülkesine katan ve 33 yaşında bu dünyadan ayrılan meşhur Makedonya Kralı.

Yorum Yaz