Aralık 10 22:29

LÜTFUN İLE,VER ALLAH'IM!

LÜTFUN İLE,VER ALLAH'IM!

 

LÜTFUN İLE, VER ALLAH’IM!

 

     

 

Mahrum etme, umduğumdan

Dua niyaz, sunduğumdan

Dünyaya göz, yumduğumdan

Muradımı, ver Allah’ım!..

 

İman ettim, va’din haktır

Ümitsizlik, kalbe faktır

Niyetim has, özüm paktır

Eyle kulun, berr1 Allah’ım!..

 

Gözümde, koyma visali2

Zalimde, Şeytan hisali3

Kurumuş, ekin misali

Hepsin yere, ser Allah’ım!..

 

Yırtar gibi, karton kâğıt

Siyonist, sistemi dağıt

Her gün yakılır, bin ağıt

Ağlıyor gök, yer Allah’ım!..

 

Deccalizmi, devir gitsin

Bu Şeytani, devir bitsin

Adil Düzen, devri yetsin

Şenlensin bahr4, berr5 Allah’ım!..

 

   

Şuur huzur, her anımı

Hakka bağlat, dört yanımı

Caymaktansa, al canımı

Sapıtırsam, ger6 Allah’ım!..

 

Kibir gömleğin, giyemem

Büyük lokma, hiç yiyemem

Hâşâ, “hak ettim...”; diyemem

Gurur gaflet, şer Allah’ım!..

 

     

Dünya ekim, ukba7 hasat

Nefse uyan, sonu kesat8

Çünkü; fitne, haset fesat

Amelimi, yer Allah’ım!..

 

     

Kıtmirin9 olmak, ne şeref

Rü’yetinle10, kıl müşerref11

Mal makamdan, bin kez eşref12

İzinde bir, er Allah’ım!..

 

     

Hasret beni, nice yaksın

Lütfet gönül, Dosta baksın

Bu alnımdan, daim aksın

Hak yolunda, ter Allah’ım!..

 

     

Bağışla dost, yatırına

Milli Çözüm, hatırına

Mealin her, satırına

Gözlerime, fer13 Allah’ım!..

 

     

 

 

1- Berr: Çok sadık kişi, iyilik ve ikram sahibi.

 

2- Visal: Kavuşma, mutlu buluşma.

 

3- Hisal: Haslet, huy.

 

4- Bahr: Deniz, derya.

 

5- Berr: Yeryüzü, kara, dünya.

 

6- Ger: Eğer.

 

7- Ukba: Sonsuz Ahiret hayatı.

 

8- Kesat: İşlerin bozulması, planların boşa çıkması.

 

9- Kıtmir: Ashab-ı Kehf’in sadık köpekleri.

 

10- Rü’yet: Mevla’yı görmek, en kutlu murada ermek.

 

11- Müşerref: Onurlu kılınmış seçkin kişi.

 

12- Eşref: Çok şerefli, pek değerli.

 

13- Fer: Gözdeki ışık, aydınlık, canlılık, görme yetisindeki artış.

 

Yorum Yaz