Kasım 29 14:49

MAKAMDAKİ DUYGULAR

    MAKAMDAKİ DUYGULAR

Âlemde tecelli, resmin görünce

Hikmetle ibretle, bir bakış başlar…

Kudret ma’rifetin, tel tel örünce

San’at harikası, bir nakış başlar…

        

Ağaçta meyvede, çimende gülde

Baharda dağlarda, çiçek sünbülde

Keklik kelebekte, kuşta bülbülde

Aşkın şarkısıyla, bir yakış başlar…

        

Sular “Hayy” okuyor, rüzgar “Hu..” çeker

Tevbekâr kulların, gözyaşı döker

Rabıtayla Esman, hep teker teker

Kalbimi Rabbime, bir takış başlar…

        

Gaye yüce; gayret, daim olunca

Gündüz cahit; gece, kaim1 olunca

Tenler darda; canlar, naim2 olunca

Şimşek gibi nurlu, bir çakış başlar…

        

Şu vücut dediğin, ruha kaputtur3

Giysi sergi moda, hepsi çaputtur

Allah'a rağmen her, sevdiğin puttur

İçimde putları, bir yıkış başlar…

      

Aklı olan şerden, uzak duruyor

Şeytan nefis ortak, tuzak kuruyor

Gaflet rehavetle4, vicdan çürüyor

Ruhunu zindana, bir tıkış başlar…

        

Tarafın ayarın, “Oy”un kararın

Bâtıla kayarsan, katlar zararın

Haini sevmekle, nedir yararın

Kabre konuldukta, bir sıkış başlar…

      

Geçsen makam çıkar, rütbe şirketten

Haramdan günahtan, şirkten şehvetten

Kurtulsan riyadan, sun’i şöhretten

Ruhlarla mi’raca, bir çıkış başlar…

      

İtiraz isyandan, kalbin sakındır

Zafer Allah’tandır, ümit hakkındır

Mevlâ’ya dayan ki, fetih yakındır

Bayram bahar olur, bir yağış başlar…

      

Adil Düzen gelir, çözülür denklem

Bir devran olur ki, yazmamış kalem

Huzura kavuşur, bilcümle âlem

Rahmet deryasından, bir bağış başlar…

      

Meal mesajıyla, Kur’an fikirde

Seherde secdede, dua zikirde

Ahmet Hoca denen, garip fakirde

Gönülden gönüle, bir akış başlar…

        

 

1- Kaim: Namaz için kıyamda duran, Hak’ta sabit kalan.

2- Naim: Nimete eren, cennete giren.

3- Kaput: Kalın palto, vücudu saran giysi.

4- Rehavet: Tembellik, ibadet ve hizmette gevşeklik.

Yorum Yaz