Şubat 21 14:09

MANEVİ DERİN DEVLET VE RUHANİ GÖREVLİLER: Hz. Hızır Gerçeği ve İşlevi

MANEVİ DERİN DEVLET VE RUHANİ GÖREVLİLER: Hz. Hızır Gerçeği ve İşlevi

“Göklerin ve yerin (içindeki gizli ve özel) orduları Allah’ındır.” (Fetih: 7) gibi pek çok ayette, Yüce Rabbimizin “görülmeyen askerleri”, gizli servisleri, cinlerden, ifritlerden, ruhanilerden (velilerden) oluşan özel ekipleri bulunduğu haber verilmektedir ve mü’minler gaybe iman edenlerdir. (Bakara: 3) Bazı hikmet ehli bilginler; Allah’ın bu özel askerlerinden ve gizli servislerinden bir ekibin başında ise Hz. HIZIR Aleyhisselam’ın bulunduğunu haber vermektedir. Ayetlerde geçen “Cünd”, itaatkâr asker demektir ve “Cüneyd” ismi bizdeki Mehmetçik gibi “askercik” anlamına gelir.

“Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:” (Sâffât: 171)

“Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır.” (Sâffât: 172)

“Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır.” (Sâffât: 173) ayetleri Allah’ın özel nusreti ve gizli askerleri sayesinde Mü’min mücahitlerin zafer bulacağını bildirmektedir.

“Ey iman edenler, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani size ordular gelmişti; böylece biz de onların üzerine, bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermiştik. Allah, yaptıklarınızı görendir. Hani onlar, size hem üstünüzden, hem alt tarafınızdan gelmişlerdi; gözler kaymış, yürekler hançereye gelip dayanmıştı ve siz Allah hakkında (birtakım) zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada, iman edenler sınanmış ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsıntıya uğratılmışlardı.” (Ahzâb: 9-11) ayetlerinde ise, zahiri ve çok kuvvetli düşman ordularına karşı, Allah’ın görünmeyen ordularının imdada yetiştiği belirtilmektedir.

Makaleyi okumak için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/manevi-derin-devlet-ve-ruhani-gorevliler-hz-hizir-gercegi-ve-islevi-dp2

Yorum Yaz