Haziran 19 01:38

MEKKE MERKEZ ARASI!

MEKKE MERKEZ ARASI!

MEKKE MERKEZ ARASI!

Celali1 Cemali2, gafil seçemez

Nar-ı Celal; Nur-i, Cemale düşer!

Riyakâr Hakk için, serden geçemez

Bu ancak sahib-i, kemale düşer!

  

Her şey tezahürdür, Rahman temelli

Hakikati bilen, bulur teselli

Nurlar yoğunlaşıp, eyler tecelli

Görüntü Alem-i, Misal’e düşer!

  

Alem zahir oldu, İlahi Nurla3

Hep ibretle seyret, hikmet şuurla

Daim huzurda kal, iman onurla

Aşık avcı kalbi, merale4 düşer!

  

Gafil ve gururlu, nefis dağını

Aşarsan yaşarsın, vuslat çağını

Koparma Rabbinle, naib5 bağını

Cepheden kaytaran, cibale6 düşer!

  

Kâinat şifresi, Hazreti Kur’an

Zalime hüsrandır, Mü’mine bürhan7

Manası mesajı, her derde derman

Bize Milli Çözüm, risale düşer!

  

İnanç ve ideal, senin farkındır

Ümitsizlik küfür, kalbin sakındır

Mehdiyet müjdesi, haktır yakındır

İnşallah hasretler, visale8 düşer!

  

İbretle seyret ki, kader cilvesi

San’atın gösterir, âlem sergisi

Sabret ki bitecek, hasret çilesi

Mutsuzluk Ashab-ı, Şimale9 düşer!

  

Rabb lütfunu kahır, kapta yoğurur

Dayan; her usr iki, yüsur doğurur10

Zulm zirveye varsa, Hakka dokunur

Küfrün saltanatı, zevale11 düşer!

  

Ahmedim sevdanın, yolunda ezil

Mekke’den Merkez’e, bir anlık menzil

Arştan arza kıldı, Kur’an’ı tenzil

Bizim de gönlümüz, meale düşer!

 

 

 

Lûgatce:

1- Celal: Allah’ın adalet ve kahır sıfatları,

2- Cemal: Allah’ın rahmet ve şefkat sıfatları,

3- Bak: Nur Suresi 35. ayet,

4- Meral: Dişi ve çekici güzellikteki ceylan; kadın ismi,

5- Naib: Hakk kapısında nöbet tutan, Rabbine inabe eden,

6- Cibal: Dağlar, ıssız ve tehlikeli yollar,

7- Bak: İsra Suresi 82. ayet,

8- Visal: Rabbine ve sevdiğine kavuşma,

9- Ashab-ı Şimal: Küfür ve kötülük takımı, mutsuzluk ve onursuzluk sınıfı (Bak: Vakıa Suresi: 41, 42, 43, 44. Ayetler),

10- “Kesinlikle, her zorlukla beraber iki kolaylık vardır.” (Bak: İnşirah Suresi 5 ve 6. ayetler), Usr: Zorluk, Yüsur: Kolaylık,

11- Zeval: Mukadder son, yıkılış, ortadan kaldırış.


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz