Şubat 21 15:01

MERT ve METİN YÜREK GEREK

MERT ve METİN YÜREK GEREK

Âşık Mevlâ’ya darılmaz
Sabrı geniş, yürek gerek…
Yiğit yılana sarılmaz
Mert ve metin, erkek gerek…

Dosta karşı, hep net olun
Dürüst; sözü senet olun
Zalimlere, çok sert olun
Mazlumlara, gevrek gerek…

Çabuk bezip, tez bükülme
Dik dur, savrulup dökülme
Sağlam tutun, hiç sökülme
Yük taşıyan, direk gerek…

Hakka bağlı, er yenilmez
Hayır ehli, el delinmez
Un, hamur yapıp yenilmez
Pişirilmiş, çörek gerek…

Riyayla, gönül tavlanmaz
Sahibine, dert havlanmaz1
Tek başına, kurt avlanmaz
Ekip takip, sürek gerek…

 Arslan olur, er balası
Dünya, mü’min Kerbela’sı
Ahmak yoldaş, baş belâsı
Dost dediğin, zeyrek2 gerek…

 Sadık varır, âşk köyüne
Dua yayar, beş öğüne
Boş gidilmez, hoş düğüne
Hiç değilse, çeyrek gerek…

Her gün nice, aybedilir
Çok imtihan, kaybedilir
Her anımız, kaydedilir
Bir Allah’tan, ürkek gerek…

Şeytan huyu, şetarettir3
Bize düşen, metanettir4
Milli Çözüm, fettanettir5
Seçme fidan, seyrek gerek…


1- Dert havlamak: Şikâyetçi ve itirazcı olmak.
2- Zeyrek: Akıllı ve anlayışlı.
3- Şetaret: Şen şakraklık, hilekârlık.
4- Metanet: Dayanıklılık.
5- Fettanet: 

Yorum Yaz