Nisan 25 15:09

Milli Çözüm Ekibinin CESARETİNİN KAYNAĞI

Milli Çözüm Ekibinin  CESARETİNİN KAYNAĞI

“Bu kimden arka alır?”, diyen gafiller

Asla mü’mine destek, olmaz kâfirler

Ey hikmet huzurundan, mahrum cahiller

Mücahide su-i zann, Hakka isyandır

Cesaretin kaynağı, Dosta imandır!

    

Rabbin koruduğuna, kim zarar verir

İnayetin karşısında, hıyanet erir

Hem takdirin dışında, ne başa gelir

Kalplere huzur sunan, iş bu irfandır

Cesaretin kaynağı, sağlam imandır!

    

Tüm zahiri sebepler, kalksa aradan

Muhafız melekleri, yollar Yaradan

“Nur takipçisi vardır, önden arkadan”1

Bu sadık kullarına, özel ikramdır

Cesaretin kaynağı, kesin imandır!

    

Âşıklara ar gelir, sıcak döşekler

Küheylana “şımarık!”, dermiş eşekler

İzn-i Hak olmadıkça, delmez fişekler

Bize şeref kazandıran, dava İslam’dır

Cesaretin kaynağı, ancak imandır!

      

Tedbir bir ibadettir, İlahi emir

Lâkin Hak dilemezse, kesmiyor demir

Zalimin sofrasında, sen kemik kemir

Dertsiz davasız adam, nasıl insandır

Cesaretin kaynağı, asıl imandır!

    

Korkaklardan çıkar mı, gerçek kahraman

O sadece şov yapar, ürkek şarlatan

Gâvur himayesinde, kof hava atan

Zavallıyı şımartan, makam imkândır

Cesaretin kaynağı, Hakka imandır!

    

Çün imanın meyvesi, bu cesarettir

Ürkeklik ve kahpelik, tam esarettir

İmanın gözü ise, bil ferasettir

Bu hidayet bize, lütfu ihsandır

Cesaretin kaynağı, ancak imandır!

      

Mevlâ murad ederse, akan su durur

Hem baksana; bir çocuk, ata gem vurur

Hidayetin kararsa, basiret kurur

Feraset dürbünüyse, hâzâ Kur’an’dır!

Cesaretin kaynağı, Dosta imandır!

      

Rahata menfaata, tapınan kişi

Aklından atamaz, korku teşvişi

Sen iman pirizinden, çekersen fişi

Zekâ baş belan olur, lazım iz’andır

Cesaretin kaynağı, sağlam imandır!

      

1- “Onun (sadık kulun) önünden ve arkasından takipçi (melekleri) vardır. Allah’ın emriyle (sürekli ve her tehlikeden) onu gözetip korumaktalardır.” (Ra’d: 11.ayet)

 

Yorum Yaz