Mayıs 25 02:49

Milli Çözüm, Şifa Aştır YİYEMEZSİN DEMEDİM Mİ?

Milli Çözüm, Şifa Aştır  YİYEMEZSİN DEMEDİM Mİ?

İz’an ehli, isen zalim

Öğemezsin, demedim mi…

Vicdan ehli, isen yetim

Döğemezsin, demedim mi…

      

Bu imtihan, sanma oyun

Ne kurt ol sen, ne de koyun

Hakk uğrunda, bize boyun

Eğemezsin, demedim mi…

    

Siper ettin, tarikatı

Aştım sandın, barikatı1

Sen korkaksın, hakikatı

Diyemezsin, demedim mi…

        

Fetva uydur-dun her halta2

Tuzak kurdun, düştün alta

Hakk ölçüsü, çelik balta

Eğemezsin, demedim mi…

        

Öldür fitne, vebasını

Söndür nifak, sobasını

Ey dost takva, libasını

Giyemezsin, demedim mi…

        

Cihat yoksa, hayatında

İhlas yoksa, taatında3

Sahtekârsan, bey’atında4

Değemezsin, demedim mi…

        

Velev senin, canın yansa

Damarında, asil kansa

Dosdoğru ve, adil şahsa

Söğemezsin, demedim mi…

        

Türlü şekil, denenmeden

Defalarca, elenmeden

Davan için, bilenmeden

Beğenilmezsin, demedim mi…

        

Ben dedim ya, aldırmadın

İkaz ihtar, kaldırmadın

Kur’an derya, daldırmadın

Yüzemezsin, demedim mi…

        

Meyve vermez, kuru heves

Emek gerek, tüket nefes

Bu beden ki, ruha kafes

Geçemezsin, demedim mi…

      

Dava atan, olmaz şatır5

Allah hida-yet karartır

Artık geçmez, gönül hatır

Tüyemezsin6, demedim mi…

        

Çakıl da, elmas da taştır

Biri ayak, biri baştır

Milli Çözüm, şifa aştır

Yiyemezsin, demedim mi…

        

1- Barikat: Engel.

2- Halt: Bilerek işlenen hatalar.

3- Taat: İbadet, hayır-hasenat.

4- Bey’at: Biat, bağlılık.

5- Şatır: Şen, şakrak, neşeli, huzurlu.

6- Tüymek: Gizlice kaçıp kaytarmak.

 

Yorum Yaz