Mayıs 25 01:37

MÜ’MİN SADECE ALLAH'A TAPAR Ama Tüm Yaratıklara Şefkatle Bakar (ŞİİR)

MÜ’MİN SADECE ALLAH'A TAPAR Ama Tüm Yaratıklara Şefkatle Bakar (ŞİİR)

Masiva1 düşmanım, sahibim Sensin

Bazı hoca şeyhler, hürmete tapar...

Dalda çiçek meyve, yelde esensin

İsrafçı nankörler, markete tapar...

      

Yaratılanları sev, Yârdan ötürü

Şefkat ve merhamet, İslam kültürü

Devreden çıkarsa, vicdan faktörü

Hakka değil haşyet2, haşmete3 tapar...

      

Her şey enerjidir, her şey tecelli

Bu gönlüm Zatınla, bulur teselli

Fani gölgeleri, sanır temelli

Riyakâr zahiri, şöhrete tapar...

      

Seni bilen Sana, eren kazanır

Meylini sevdana, veren kazanır

İmtihana göğüs, geren kazanır

Sefil mal peşinde, servete tapar...

      

Makam çıkar için, gömlek çıkardı

Böylesi hıyanet, gökler yıkardı

Hâlâ kurusıkı, hava sıkardı

Gafil kof heybete4, şevkete5 tapar…

      

Siyonizm’e uşak, oldular hepsi

İman ahlâk pazar, altından tepsi

Bunları bekliyor, cehennem hapsi

Şereften nasipsiz, şirkete tapar...

    

Gerçeği konuştum, düşman oldular

Ne utandılar ne, pişman oldular

Gururla haramla, şişman oldular

Fırsatçı hainler, şirrete6 tapar...

      

Davasız insanın, hiçtir eseri

İhlassız duanın, olmaz te’siri

Kimisi lezzetin, zevkin esiri

Karı kız düşkünü, şehvete tapar...

      

Siyaset haini, Haç’a gebedir

Haksız riyasete7, hak engebedir

Hem lafın tamamı, bil merkebedir

Ayyaşlar şaraba, şerbete tapar...

      

Hidayet buyurdun, lütfuna şükür

Kolaylaştırdın Hak, yoluna şükür

Dost kıldın bir avuç, kuluna şükür

Riyakâr karşılık, rüşvete tapar…

      

Sadık sıbĝatullah8, renge boyana

Koyma beni bana, al Senden yana

Ey Dost hasretine, can mı dayana

Derdi vuslat olan, davete tapar...

      

1- Masiva: Allah’tan gayrı ve O’nu unutturan her şey.

“(Bütün putlar ve tağutlar) İşte bunlar, gerçekten benim düşmanımdırlar; yalnızca âlemlerin Rabbi hariç. (Benim dostum sadece O’dur.)” (Şuarâ Suresi: 77)

2- Haşyet: Korkusundan saygı sunmak.

3- Haşmet: Görkem.

4- Heybet: Görünüşü ürküntü veren.

5- Şevket: Ululuk, güç ve iktidar.

6- Şirret: Kötülükler, şerli işler.

7- Riyaset: Başkanlık hevesi.

8- “(İşte) Allah'ın boyası (tabiattaki muhteşem renk ve desenlerin yaratılışı ve canlı cansız her varlığa vurulan vahdet damgası)! Allah(ın boyasın)dan (Kur’an ahkâmından ve ahlâkından) daha güzel boyası olan kimdir? Biz (yalnızca) O'na kulluk edenleriz.” (Bakara Suresi: 138)

 

Yorum Yaz