Ekim 05 04:43

MÜ’MİNCE DURUŞ VE DUA (ŞİİR)

MÜ’MİNCE DURUŞ VE DUA (ŞİİR)

“Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; yol beni alsın!..” 1

        

Küfür hâkim; mü’min, hakir perişan

İsterler cihatsız, ruhban2 olayım…

Öyle razı gelmez, Rasuli Zişan

Hep nöbet başında, sekban3 olayım…

        

Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

        

Hayır şer fark eden, ancak insandır

Faiz fuhuş kumar, Rabbe isyandır

Herkese hakkını, veren İslam’dır

Ayran yağ ayıran, durban4 olayım…

      

Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

          

İslam’sız sisteme, şükreden safdil

“Küfre rıza küfür!”, uyan be gafil

Tayyip başta; ülkem, zelil ve sefil

Fırsat ver cahile, sarban5 olayım…

      

Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

          

Yeniden Kur’an’ı, edinip siraç6

Biz Bâtıldan Hakka, edelim mi’raç

İslam coğrafyası, nur suya muhtaç

Lütfeyle canlara, çırban7 olayım…

      

Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

          

Adil Düzen yok ki, adilik yaygın

Zina serbest kıldı, lutilik saygın

Vicdanlar karardı, beyinler baygın

Böyle nice sırra, türban8 olayım…

      

Ya Rab, ya derman ver; hep yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

          

Hak nizama varsın, attığm her adım

Arş’ına sunulsun, gayrı feryadım

Emret hasıl olsun, artık muradım

Ardından yolunda, kurban olayım…

    

Ya Rab, ya derman ver; ki yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

        

Kur’an hükmedilsin, İslam dirilsin

Hem Milli Çözüm’e, fırsat verilsin

Huzura erilsin, hayra girilsin

Dostlar bahçesinde, bağban9 olayım…

          

Ya Rab, ya derman ver; ki yol alayım

Ey Dost, ya ferman ver; kurban olayım…

          

………………………………………………………………………

        

Şimdi, inancı ve insafı olan herkese soruyoruz; lütfen Kur’an ve Vicdan terazisinde tartın ve dürüstlükle yanıtlayın:

● Sn. Erdoğan’ın ve iktidarının; Türbanı serbest bırakması mı, yoksa evli kimselerin zina yapmalarını suç olmaktan çıkarması… Ve İstanbul Sözleşmesi’nin Meclis’ten geçirilip 6284 sayılı yasaya çevrilmiş olması mı, daha ağır basacaktır?

● Ayasofya’yı ibadete açmaları mı, yoksa her gün Mescid-i Aksa’yı basıp onlarca Müslümana zulmeden Siyonist İsrail’le normalleşme anlaşması imzalaması ve katil Herzog’u çağırıp ağırlaması mı daha ağır basacaktır?

● Yol, köprü, tüneller açması, havaalanı ve konutlar yapması mı… Yoksa 1,5 trilyon dolar borca sokup Ülkemizi ipotek altına aldırması ve geleceğimizi karartması mı daha ağır basacaktır?..

Evet, nasıl olsa mahşerde buluşacağız ve bu soruların yanıtlarına şahit olacağız!..

      

1- Erbakan Hocamızın dua ve yakarışı.

2- Ruhban: Sosyal sorumluluklarını bırakıp, devamlı ibadet ve riyazetle vakit geçiren.

3- Sekban: Osmanlı’da savaşa hazır taşra askeri.

4- Durban: Özel toprak ve süzme çamurdan pişirilmiş yayık.

5- Sarban: Deve eğiticisi.

6- Siraç: Nurlu ışık verici.

7- Çırban: Su kanalları görevlisi.

8- Türban: Saç örtü perdesi, setredip gizleyici.

9- Bağban: Bahçıvan, bağ-bostan bekçisi.

Yorum Yaz