Nisan 25 12:49

MUHARREM AĞITI

MUHARREM AĞITI

 Hak uğruna, her belâda

Canlar verip, çağladılar…

Seyyid Hüseyn, Kerbelâ’da

Hep karalar, bağladılar

Yürekleri, dağladılar…

 

Hain zalim, fesatçılar

Ehl-i Beyte, sataştılar

Bu münafık, fırsatçılar

İblis gibi dağıldılar

Yüreğimiz, dağladılar…

 

Öç hırsını, uyutanlar

Korkup gayzını, yutanlar

Muhammed’e, kin tutanlar

Torunların, doğradılar

Ne yürekler, dağladılar…

 

Kadın çocuk, masum bebek

Yetmiş cana, kıydı köpek

Lanet olsun, mahşere dek

Kim ki destek, sağladılar…

Yüreğimiz, dağladılar…

 

Cennet yolu, Hüseyn’ime

Açıldı Ehl-i Beytime

Hançer saplandı beynime

Nice zulme, uğradılar

Yürekleri, dağladılar

 

Hüseyn’e çadır, kasırdır

Döşeği kuru hasırdır

Yaslı ümmet, kaç asırdır

Matem tutup, ağladılar

Yürekleri dağladılar…

 

Tebliğ ettiler, Hak Dini

Ehl-i Beyt, İlm-i Ledünni

Biz kardeşiz, Şii Sünni

Kâfir olan, ayrıldılar

Ne yürekler, dağladılar…

 

Onlar cennet, efendisi

Onlar rahmet, fedaisi

Katil Şeytanın kendisi

Nura kılıç, yağladılar

Cehennemi, boyladılar…

 

Ağla bugün, on muharrem

Şehitleri, en muhterem

Can Hüseyin, ne mükerrem

Ciğerinden, cağladılar

Yüreğimiz, dağladılar…

Yorum Yaz