Şubat 25 03:56

MÜNAFIKLAR, KÂR ETMEZMİŞ!..

 MÜNAFIKLAR, KÂR ETMEZMİŞ!..

Gönül Beytullah’tır, putları çıkar

Mü’min Hak’tan gayrı, Yâr etmez imiş…

Şüphe şirk şekavet, imanın yıkar

Sadıklar aşk gülün, har etmez imiş…

        

San’at eserleri, cümle varlıklar

Harika canlılar, meyve yapraklar

Beyinsiz bilinçsiz, kara topraklar

Odun çubuk dalda, nar etmez imiş…

        

Akıllı mü’minler, hep avuntuyla

Nefsi hevalarla, boş savruntuyla

Şeytani zannlarla, kof kuruntuyla

Başına dünyayı, dar etmez imiş…

        

Yasakları takmaz, emre uyarsız

Halık’tan utanmaz, halka duyarsız

Vicdanı kararmış, tavrı ayarsız

Münafık Mevlâ’dan, ar etmez imiş…

        

Uzun huzur secde, kıl kiliminde

Göz yaş nefes koksun, her diliminde

Takvasız tasasız, ruh ikliminde

Hikmet meyveleri, var etmez imiş…

        

Her şeyden öne al, asıl davayı

Kalbinde diri tut, aşkı sevdayı

Cihatla sebatı, meal duayı

Bırakan dil susar, zâr etmez imiş…

        

Sadıklar katında, hatırım yoksa

Dosta gül; düşmana, satırım yoksa

Ahret bankasına, yatırım yoksa

Haram haksız kazanç, kâr etmez imiş…

        

Gayesiz gayretsiz, bir kuru hülya

Kavurmakla biber, olur mu helva

Hikmet adaletle, iş gören Mevlâ

Ferasetsiz gözü, far etmez imiş…

        

Şehvet şirret azmaz, kızın soymazsan

Doğru duvar çökmez, altın oymazsan

Saf yağ bile kokar, tuzun koymazsan

Doğal bal ağızda, bar1 etmez imiş…

      

Aldanma mal makam, hepsi fanidir

Mazlumları ezen, zalim canidir

Ahmedim sızlanma, Allah Ğanidir

Has amel nur yapar, nar etmez imiş…

        

        

1- Bar: Bazı hastalıklar sonucu ağızda ve dil kısmında oluşan pas ve tükürük pıhtısı… Cam ve seramik kaplarda zamanla biriken tortu kalıntısı.

Yorum Yaz