Mayıs 08 16:17

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

1881- Şimdi Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik’te ve bir ilkbahar mevsiminde Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya gelmesi.

1893- Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin ona “Kemal” adını vermesi.

1895- Manastır Askeri İdadisi'ni seçmesi.

1899- 13 Mart, İstanbul Harp Okulu’na girişi.

1902- Harp Akademisi, “Erkânıharp Sınıfı”na geçişi.

1905- 11 Ocak, Yüzbaşı olarak Akademiden mezun olması ve Şam'da bulunan 5. Ordu emrine gönderilmesi. Bu Akademiden mezuniyet diplomasını, Sultan Abdülhamid’in kendisine vermesi.

1906- Ekim, arkadaşlarıyla Şam'da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni teşkil etmesi.

1907- 20 Haziran, rütbesinin kolağalığına (kıdemli yüzbaşı) yükselmesi.

- Eylül, Selanik’te 3. Ordu’ya tayin edilmesi.

1909- 13 Nisan, Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a gitmesi.

- 6 Eylül, Selanik’te 3. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Kumandanlığı’na tayini.

1910- Arnavutluk harekâtına, Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmesi.

- Fransa’daki Picardie Askeri Manevraları’na iştirak etmesi.

1911- 13 Eylül, İstanbul’a Genelkurmay Karargâhına nakledilmesi.

- 27 Kasım, Binbaşı rütbesine terfi etmesi.

1912- 9 Ocak, Libya Trablusgarp'ta Tobruk taarruzunu başarı ile idare etmesi.

1912- 25 Kasım’da Bahr-i Sefid (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.

1913- 27 Ekim, Sofya Ataşemiliterliği'ne tayini.

1914- 1 Mart, Yarbaylığa terfii.

1915- 2 Şubat, Tekirdağ’da 19. Tümene yetkilendirilmesi.

- 25 Şubat, 19. Tümenin kuruluşunu tamamlayıp, Maydos'a hareket etmesi.

- 18 Mart, Çanakkale Zaferinin gerçekleşmesi.

- 25 Nisan, İtilaf Devletleri'nin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine, 19. Tümen Kumandanı olarak düşmanı durdurup dizginlemesi.

- 1 Haziran, Albaylığa yükselmesi.

- 8-9 Ağustos, Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilmesi.

- 10 Ağustos, Anafartalar cephesinde taarruz ederek düşmanı geri püskürtmesi.

1916- 14 Ocak, Edirne 16. Kolordu Kumandanlığı’na tayini.

- 1 Nisan Tuğgeneral (mirliya) rütbesine yükselişi.

- 14 Nisan, 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır Silvan’a, oradan Elazığ-Kovancılar Sekeratlı Ali Bey’in konağına teşrifleri, Bitlis ve Muş’u kurtarma müzakerelerini yürütmesi.

- 6-7 Ağustos, Bitlis ve Muş’u düşman elinden geri alma mücadelesi.

1917- 5 Mart, 2. Ordu Kumandan Vekilliğine tayini.

- 18 Mart, aynı Ordu Komutanlığı’na asaleten getirilmesi.

- 5 Temmuz, 7. Ordu Komutanlığı’na tayini.

- 20 Eylül, Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu yazıp göndermesi.

- Ekim, 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a gelmesi.

- 15 Aralık, Osmanlı Veliahtı Vahdettin’le Almanya’ya gitmesi.

1918- 5 Ocak, Almanya’dan dönüşleri.

- Temmuz, Viyana Karlsbad’da tedavi için bir ay geçirmesi.

- 7 Ağustos, 7. Ordu’ya (Filistin) ikinci defa tayini.

- 26 Ekim, Düşmanın umumi taarruzu karşısında 7. Ordu birliklerinin Halep'in kuzeyine çekilmesi.

- 30 Ekim, Mondros Mütarekesi.

- 31 Ekim, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na tayini.

- 3 Kasım, İngilizlerin Musul’u işgali.

- 13 Kasım, İtilaf donanmalarının İstanbul’a girmesi.

- 13 Kasım, Yıldırım Orduları Grubunun lağvı üzerine, M. Kemal’in İstanbul’a gelmesi.

- 21 Aralık, Meclis’i Mebusan’ın Padişah Vahdettin tarafından feshedilmesi.

1919- 30 Nisan, Mustafa Kemal’in merkezi Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne geniş yetkilerle tayin edilmesi. (15 Haziran’dan sonra 3. Ordu Müfettişliği.)

- 15 Mayıs, Padişah Vahdettin ile görüşmesi. Yunanlıların İzmir’i işgali.

- 16 Mayıs, Sultan Vahdettin’in tertip ve tensibiyle; görünüşte Samsun civarındaki isyanları bertaraf etmek, gerçekte ise; Aziz Milletimizi organize edip Kurtuluş Savaşı’nı tetiklemek üzere, İstanbul’dan Bandırma vapuru ile Samsun’a gitmek üzere hareket etmesi. Çünkü Samsun’a giderken, Mustafa Kemal’in resmi sıfatı: Ordu Müfettişliği ve özellikle“Padişahın Fahri Yaveri”dir.[1]

Devamını okumak için tıklayınız.

Yorum Yaz

seks hikayeleri seks hikayeleri seks hikayeleri sex hikayeleri sex hikayeleri gay hikayeleri lezbiyen hikayeleri porno hikayeleri porno izle porno izle porno izle konya escort konya escort konya escort konya escort bursa escort
bursa escort bursa escort konya escort