Aralık 03 16:04

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DOĞUMU İLE VEFATI ARASINDAKİ ÖNEMLİ OLAYLARIN SIRALAMASI

1881- Şimdi Yunanistan sınırları içinde bulunan Selanik’te ve bir ilkbahar mevsiminde Mustafa Kemal Atatürk’ün dünyaya gelmesi.

1893- Selanik Askeri Rüştiyesi’ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi’nin ona “Kemal” adını vermesi.

1895- Manastır Askeri İdadisi'ni seçmesi.

1899- 13 Mart, İstanbul Harp Okulu’na girişi.

1902- Harp Akademisi, “Erkânıharp Sınıfı”na geçişi.

1905- 11 Ocak, Yüzbaşı olarak Akademiden mezun olması ve Şam'da bulunan 5. Ordu emrine gönderilmesi. Bu Akademiden mezuniyet diplomasını, Sultan Abdülhamid’in kendisine vermesi.

1906- Ekim, arkadaşlarıyla Şam'da “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti”ni teşkil etmesi.

1907- 20 Haziran, rütbesinin kolağalığına (kıdemli yüzbaşı) yükselmesi.

- Eylül, Selanik’te 3. Ordu’ya tayin edilmesi.

1909- 13 Nisan, Hareket Ordusu Kurmay Başkanı olarak İstanbul’a gitmesi.

- 6 Eylül, Selanik’te 3. Ordu Piyade Subay Talimgâhı Kumandanlığı’na tayini.

1910- Arnavutluk harekâtına, Mahmut Şevket Paşa’nın Kurmay Başkanı olarak görevlendirilmesi.

- Fransa’daki Picardie Askeri Manevraları’na iştirak etmesi.

1911- 13 Eylül, İstanbul’a Genelkurmay Karargâhına nakledilmesi.

- 27 Kasım, Binbaşı rütbesine terfi etmesi.

1912- 9 Ocak, Libya Trablusgarp'ta Tobruk taarruzunu başarı ile idare etmesi.

1912- 25 Kasım’da Bahr-i Sefid (Çanakkale) Boğazı Kuva-yi Mürettebe Komutanlığı Harekât Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.

1913- 27 Ekim, Sofya Ataşemiliterliği'ne tayini.

1914- 1 Mart, Yarbaylığa terfii.

1915- 2 Şubat, Tekirdağ’da 19. Tümene yetkilendirilmesi.

- 25 Şubat, 19. Tümenin kuruluşunu tamamlayıp, Maydos'a hareket etmesi.

- 18 Mart, Çanakkale Zaferinin gerçekleşmesi.

- 25 Nisan, İtilaf Devletleri'nin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine, 19. Tümen Kumandanı olarak düşmanı durdurup dizginlemesi.

- 1 Haziran, Albaylığa yükselmesi.

- 8-9 Ağustos, Anafartalar Grup Komutanlığı'na getirilmesi.

- 10 Ağustos, Anafartalar cephesinde taarruz ederek düşmanı geri püskürtmesi.

1916- 14 Ocak, Edirne 16. Kolordu Kumandanlığı’na tayini.

- 1 Nisan Tuğgeneral (mirliya) rütbesine yükselişi.

- 14 Nisan, 16. Kolordu Komutanı olarak Diyarbakır Silvan’a, oradan Elazığ-Kovancılar Sekeratlı Ali Bey’in konağına teşrifleri, Bitlis ve Muş’u kurtarma müzakerelerini yürütmesi.

- 6-7 Ağustos, Bitlis ve Muş’u düşman elinden geri alma mücadelesi.

1917- 5 Mart, 2. Ordu Kumandan Vekilliğine tayini.

- 18 Mart, aynı Ordu Komutanlığı’na asaleten getirilmesi.

- 5 Temmuz, 7. Ordu Komutanlığı’na tayini.

- 20 Eylül, Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu yazıp göndermesi.

- Ekim, 7. Ordu Komutanlığı’ndan ayrılarak İstanbul’a gelmesi.

- 15 Aralık, Osmanlı Veliahtı Vahdettin’le Almanya’ya gitmesi.

1918- 5 Ocak, Almanya’dan dönüşleri.

- Temmuz, Viyana Karlsbad’da tedavi için bir ay geçirmesi.

- 7 Ağustos, 7. Ordu’ya (Filistin) ikinci defa tayini.

- 26 Ekim, Düşmanın umumi taarruzu karşısında 7. Ordu birliklerinin Halep'in kuzeyine çekilmesi.

- 30 Ekim, Mondros Mütarekesi.

- 31 Ekim, Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na tayini.

- 3 Kasım, İngilizlerin Musul’u işgali.

- 13 Kasım, İtilaf donanmalarının İstanbul’a girmesi.

- 13 Kasım, Yıldırım Orduları Grubunun lağvı üzerine, M. Kemal’in İstanbul’a gelmesi.

- 21 Aralık, Meclis’i Mebusan’ın Padişah Vahdettin tarafından feshedilmesi.

1919- 30 Nisan, Mustafa Kemal’in merkezi Erzurum'da bulunan 9. Ordu Müfettişliği’ne geniş yetkilerle tayin edilmesi. (15 Haziran’dan sonra 3. Ordu Müfettişliği.)

- 15 Mayıs, Padişah Vahdettin ile görüşmesi. Yunanlıların İzmir’i işgali.

- 16 Mayıs, Sultan Vahdettin’in tertip ve tensibiyle; görünüşte Samsun civarındaki isyanları bertaraf etmek, gerçekte ise; Aziz Milletimizi organize edip Kurtuluş Savaşı’nı tetiklemek üzere, İstanbul’dan Bandırma vapuru ile Samsun’a gitmek üzere hareket etmesi. Çünkü Samsun’a giderken, Mustafa Kemal’in resmi sıfatı: Ordu Müfettişliği ve özellikle“Padişahın Fahri Yaveri”dir.[1]

Devamını okumak için tıklayınız.

Yorum Yaz