Temmuz 19 02:31

MÜSTAZ’AFLARA UMUT VE HEYECAN KAYNAĞI

MÜSTAZ’AFLARA UMUT VE HEYECAN KAYNAĞI

Müstaz’af; Zalim ve hâkim güçler tarafından ekonomik, siyasi, sosyal ve dini hakları ellerinden alınarak zayıf ve çaresiz bırakılan halk tabakaları... Ezilen, sömürülen ve horlanan kalabalıklar... Devlet yönetiminde, ekonomik ve sosyal etkinliklerde söz sahibi olma imkânları tıkanan topluluklar anlamında Kur’an’da pek çok yerde kullanılan bir kavramdır.

Ancak zulme uğrayan, zayıf ve çaresiz bırakılan bu müstaz’aflar kendi durum ve davranışlarına göre çeşitli sınıf ve statülere ayrılmaktadır.

1- Hangi dinden ve hangi kavimden olursa olsun, ezilen ve hakaret gören bütün mazlum insanlar... Ülkeleri işgal edilen, canları, malları ve namusları ellerinden giden tüm zavallılar müstaz’af sayılmaktadır.

“(Ey Müslümanlar!) Size ne oluyor (ve nasıl bir vicdani sorumsuzluğa kayıyorsunuz) ki; ‘Ya Rabbi, ehli (ve idarecileri) zalim olan şu ülkeden (ve şu düzenden) bizi kurtar, bize Kendi katından bir sahip gönder ve bize Kendi rahmetinden bir yardımcı ver’ diye yalvarıp duran; erkek, kadın ve çocuklardan oluşan aciz ve çaresiz kimseleri kurtarmak için Allah yolunda (çalışıp) çarpışmıyorsunuz? (Bu duyarsızlık ve nemelâzımcılık imani ve vicdani bir tavır değildir.) [Not: Bugün Anadolu’muzdaki milyonlarca Suriyeli sığınmacının; Afrika’da, Asya’da ve Güney Amerika’daki milyonlarca aç, biilaç, çıplak ve muhtaç Müslümanların ve farklı din ve kavimden nice mazlum ve mağdur insanların ezilmesine ve sömürülmesine yol açan bu zalim ve Siyonist sistemi yıkacak ve yeryüzünde Adil bir Düzen’i kuracak niyet ve gayreti taşımayanları Cenab-ı Hakk bu ayetle ve şiddetle ikaz etmektedir.]” (Nisa: 75) ayeti bu insanlara sahip çıkacak güçlü bir organize ve otoriteyi kurmak hususundaki mesuliyetimizi hatırlatmaktadır.

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/mustazaflara-umut-ve-heyecan-kaynagi

Yorum Yaz