Temmuz 19 02:55

MUTLAK VARLIK, GÖLGE VARLIK MESELESİ ---"O'na benzeyen (hiç) bir şey yoktur."

MUTLAK VARLIK, GÖLGE VARLIK MESELESİ ---

Bu makalede, İslam tasavvufundaki "Varlığın Birliği-Vahdet-i Vücud" "Varlığa Şahitlik-Vahdet-i Şuhud" konuları ve bazı velilerin "Enel Hakk-Hakk benim!" sözleri gibi incelikler ele alınmaya ve değerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu konular, Batı'da ve bizde çok değişik inanç ve görüş sahibi yazarlar tarafından işlenmesine rağmen, kanaatimizce, yaygın popüler görüşler doğru değildir ve bu konuların inceliklerini yansıtmaktan uzaktır ve yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. Amacımız, bu hususlardaki temel bilgileri aktarmak, doğru bakış açısını ortaya koymak ve böylece, gerçeğe ulaşmak isteyenlere, yardımcı olmaktır. Konunun özü ve incelikleri, İslam kaynaklarından günümüz diliyle verilmeye çalışılmıştır... Söz konusu hususların çevresinde yapılan yanlış değerlendirmelerin ve ortaya koyulan eserlerin incelemesini ve eleştirisini yapmaktan ziyade; bu hususlardaki “doğru yaklaşımı” verebilmek hedeflenmiştir.

Tasavvufî incelikleri ve İslami hikmetleri bilmeden "Varlığın Birliği", "Varlığa Şahitlik" gibi konuları ve bunları açıklayan kitapları tamamen anlamak imkânsızdır. Onun için, beyin kapasitesini aşan böyle hususlarda "kuru akıl"la değerlendirme yapma yanlışlığına düşmemek lazımdır. Söz (kaal) değil, "hal"den bahsedildiği için, bu tecrübeleri dile-söze dökmek kolay olmamaktadır. Tasavvuf büyüklerinin müthiş "halleri"ne nazaran çok basit kalan bazı "hallerimiz"i bile ifade edemediğimiz, dile dökemediğimiz göz önüne alındığında, bu "akıl ötesi" tecrübelerin "sır"rına biraz olsun yaklaşılabilir... Hatta dilimizdeki güzel tamlamalardan biri de "halden anlayan"dır. Ümit edilir ki, okuyucular da bu makalede bahsedilenleri "hal" olarak yaşamanın farkını takdir ederler ve halden anlarlar.

Makalenin tamamı için: https://www.millicozum.com/mc/duyurular/mutlak-varlik-golge-varlik-meselesi-qona-benzeyen-hic-bir-sey-yokturq

Yorum Yaz