Haziran 19 00:46

Nahıra Karışanlar, Ahıra Yakışırlar!

Nahıra Karışanlar, Ahıra Yakışırlar!

Nahıra Karışanlar, Ahıra Yakışırlar!

Nahır; sığır sürüsü, iz’anı vicdanı yok

Kalpler kafalar boş ya, işkembeleri hep tok

Gün otlak, gece yatak; caka bol, fiyaka çok

Erkekleri böğürür, kancıklar şakışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Arsızlar hırsızlara, hem vekil hem de kefil

İman vatan haini, gavurdan daha sefil

Özleri ve sözleri, çelişki ve çetrefil

Kovboy nereye sürse, o yöne akışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Bunları tenkit eden, ucuz kahraman tipler

Nice rezaletlerin, yazan köksüz kâtipler

“Milli Görüş tek çare!”, diyen uyuz hatipler

Şimdi aynı saflarda, itişip kakışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Kimi makam ve imkân, kimi iman zengini

Çaresi yok sonunda, herkes kusar rengini

Asli safını seçip, bulacaktır dengini

Bir zaman yoldaş idik, şimdi ters bakışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

“Erbakan” istismarmış, “Hak dava” edebiyat

Bütün derdi dünyaymış, boş lafmış maneviyat

Hidayet kararırsa, “ak”layamaz kâinat

Hıyanette uyuşur, nefs için takışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Prosedür pazarlık, basit bir resmiyettir

Nefse esaret sonu, şerre teslimiyettir

Ne dava haysiyeti, nasıl samimiyettir

Maddi hırsla kızışır, çıkarla yatışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Şeriat ateşten kor, avuçta tutan azdır

Adil Düzen istemez, gerisi sema sazdır

Cemaat ve iktidar, hain tanımak farzdır

Birbiriyle atışır, habire çıkışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

 

Milli, Çözüm bunları, yıllardır yazıp durur

Çıbanına basılan, azgınlaşıp kudurur

Hakk razı olsun yeter, halk nankördür unutur

Bugün tekme atanlar, yakında sıkışırlar

Nahıra karışanlar, ahıra yakışırlar!...

--

Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz