Haziran 19 00:10

NASIL BAŞARDI?!.. (ŞİİR)

NASIL BAŞARDI?!.. (ŞİİR)

Hak ederek mi; yok, hıyanetle mi

Kolay düz yol başka, tümbek1 başkadır!..

Nankörlük hile mi, dirayetle mi

Yalnız teklik başka, öbek2 başkadır!..

      

Din devlete hinlik3, soysuz harcıdır

Kimi istismarcı, kim inkârcıdır

Hesabı unutmuş, hep çıkarcıdır

Keten ipi başka, ipek başkadır!..

      

İşbilir”lik sanma, işbirlikçilik

Teslimiyet olmuş, hep tedbircilik

Reklamla işlenir, hem cebircilik4

Mikser başka dostlar, dibek5 başkadır!..

      

Aslın gizler; herkese, sorar soyunu

Mahfetti aile, namus toyunu

Hangi safta; kime, yarar oyunu

Gevşek köçek başka, zeybek başkadır!..

      

Fahişe rağbetli, Lûtî6 saygındır

Alim sağır suskun, derviş baygındır

Artık zina serbest, fuhuş yaygındır

Göğüs bacak açmış, göbek başkadır!..

      

Kalktı edep hayâ, namus örtüsü

Taptıkları para, şehvet dürtüsü

Beyni dolu fitne, böcek börtüsü

Altın Lira başka, kopek7 başkadır!..

      

Mü’minse davadan, kaçılmaz dostum

Din iman; riyayla, saçılmaz dostum

Arpadan baklava, açılmaz dostum

Buğday unu başka, kepek başkadır!..

      

Kim milletin yetim, hakkın soyarsa

Hemen huysuzlaşır, ifşa duyarsa

Sözüm ortayadır, kime uyarsa

Sütübozuk başka, Özbek başkadır!..

        

Şeytana kapıldı, Siyona kandı

Ufkumuz kararttı, ne canlar yandı

Yaptığım yanıma, kâr kalır sandı

Çarkı felek başka, sepek8 başkadır!..

        

Adil Düzen savun, seçkin yetkin ol

Halka müşfik rahim, zulme çetin ol

Ali’m dirayetle, mert ol metin ol

Arslan başka; uyuz, köpek başkadır!..

          

1- Tümbek: Tepe, tümsek.

2- Öbek: Aynı cinslerin oluşturduğu topluluk.

3- Hinlik: Kurnazlık, hilekârlık.

4- Cebir: Zorla ve dayatma ile istenmeyen işleri yaptırmak.

5- Dibek: Taştan, tunçtan ve ağaçtan yapılan ve sert şeyleri ezmekte kullanılan havan.

6- Lûtî: Eşcinsel sapkınlar.

7- Kopek: Rus rublesinin yüzde biri.

8- Sepek: Değirmen taşının etrafında döndüğü sağlam demir çubuk.

 

Yorum Yaz