Ekim 05 05:54

NE FAYDA!

NE FAYDA!

NE FAYDA!

Eski Mücahit, yeni Müteahhit ilim ehli AKP’li bir dosta…

      

NE FAYDA!

      

Bu son nasihatim, tercihini yap

Kur’an’ı ucuza, sattın ne fayda!..

Hem de olamadın, bir baltaya sap

Boş yere sağ sola, çattın ne fayda!..

    

AB kuyrukçusun, kahraman yaptın

BOP’un kâhyasıydı, put yapıp taptın

İz’andan İslam’dan, insaftan saptın

Dünya için davan, attın ne fayda!..

      

Karıştırıverdin, helal haramı

Hak ile Batılı, doğru yalanı

Caiz gördün Mut’a1, rüşvet talanı

Bal b.. birbirine, kattın ne fayda!..

    

Son ömrünü kaypak, gafil tükettin

Emekle kurduğun, bina çökerttin

Allahın kahrını, bin kez hak ettin

Kesildi Mevla’yla, hattın ne fayda!..

    

Yıllarca savundun, tersine döndün

Saman aleviymiş, parlayıp söndün

Vicdanın öldürdün, elinle gömdün

Çok yazık Hak yoldan, kaçtın ne fayda!..

    

Niçin buğzedersin, hakkı söylerim

Ahiret olmazsa, dünya neylerim

Allah razı ise, yansın köylerim

Fırsatların boşa, saçtın ne fayda!..

        

Din kutsal davandı, oldu istismar

Ayet; “Demokrasi..”, hadis; “istikrar..”

Tapındığın makam, güç ve iktidar

Böyle adım adım, battın ne fayda!..

      

Faiz fuhuş kumar, bin tür mel’anet

AKP eliyle, azdı rezalet

Huzur Saadette, gel bul selamet

Gavur döşeğine, yattın ne fayda!..

      

Bir zaman duyarlı, bir mümin iken

Zulme küfre karşı, sert çelik diken2

Sonradan yamuldun, çürüdün erken

Kof şöhret servetli, Zattın ne fayda!..

    

Dinar için dini, etmiştin tahrip

Şimdi şu kabirde, yalnız ve garip

Çek ettiklerini, pişman muzdarip3

Oysa düne kadar, şaddın4 ne fayda!..

      

Ahmet Hoca doğru, söyler acıtır

Bunlar panzehirdir, kalbe aşıdır

Netsem ters görüyor, çünkü şaşıdır

Her nimeti zevki, tattın ne fayda!..

 

        

 

1- Mut’a (Nikahı): Para karşılığı ve geçici bir zaman için yapılan batıl bir evlilik akdi.

2- Gerçek ve sadık mü’minler, “küffara karşı gayet sert ve şiddetli kendi aralarında merhametlidirler.” (Fetih: 29)

3- Muzdarip: Istırap çeken, kahır ve azab içinde kıvranan.

4- Şad: Şen, şakrak, neşeli ve huzurlu.

Yorum Yaz