Mayıs 25 02:07

OLUR MU?

OLUR MU?

Mayası bozuksa, foyası çıkar

Made in CHINA, Germany olur mu?..

Madeni çürükse, boyası akar

Zehirli barcıktan1, körman2 olur mu?..

        

Hangi güçler yaptı, şu bayı başkan

Bak şerre kapılmış, keyfe yapışkan

Ey Rabbi unutmuş, nefse çalışkan

Zalimin hamisi, Rahman olur mu?..

      

İslam’dan bâtıla, kayana yazık

En haklı davadan, cayana yazık

Hain olan baya, bayana yazık

Aklını harama, yorman olur mu?..

    

Hiç AB’den hayır, gelir mi cahil

Stratejik hedef, edinmiş gafil

Haçlı uşağına, Siyonist kefil

Şu işbirlikçiden, erman3 olur mu?..

    

Cihattan yan çizip, Hak’tan bezenler

Şahsı çin davayı, halkı ezenler

Gâvura güvenip, forslu gezenler

Kurbağa şişince, sarman4 olur mu?..

    

Fırsatçı münafık, sanki engerek

Hak’kı savunmaya, yiğit mert gerek

Mücahit Hak yolda, kahır çekerek

Mevlâ’ya varınca, pişman olur mu?..

    

Gariplere şahin, güçlüye halim

Bel’amdır fasıka, yağ çeken âlim

Adil Düzen iste-meyenler zalim

Cahil reçetesi, derman olur mu?..

      

Mü’minin gönlünde, güller açarmış

Nasipsiz nankörler, Hak’tan kaçarmış

Müflis sermayeyi, boşa saçarmış

Yabani başaktan, harman olur mu?..

    

Fırsatı fesatla, harcar fasıklar

Belaya sabreder, acar5 sadıklar

Halktan Hak’ka doğru, kaçar âşıklar

Mü’min kalbi karman, çorman olur mu?..

    

Kur’an konuşuruz, kınanıyoruz

Elbet imtihandır, sınanıyoruz

Va’din Hak’tır Ya Rabb, inanıyoruz

Buyruğundan adil, ferman olur mu?..

    

Ramazan geçince, Kurban gelirmiş

Kutlu Ağustos’ta, bayram gelirmiş

Milli Çözüm ehli, hayran gelirmiş

Deve dikeninden, orman olur mu?..

    

 

1- Barcık: Ekin tarlalarında hızla çoğalan zararlı çayır.

2- Körman: Bulgurla karışık aşı yapılan şifalı bir bitki.

3- Erman: Sağlam karakterli, yiğit kişi,

4- Sarman: İri yarı, bakımlı boğa,

5- Acar: Atılgan, çalışkan, gözü kara,

 

Yorum Yaz