Nisan 25 14:05

OY NAMUSTUR!

OY NAMUSTUR!

Milleti soyan soyana

Şaşırmış kime sığına

Fakir muhtaç, bir soğana

Yandaş vurguncu camuştur

Boşa verme, oy namustur!..

      

Zina serbest, fuhuş yaygın

Eşcinsellik, olmuş saygın

Hacı Hoca, uyar baygın

Bu hal Şeytana mahsustur

Kıymetin bil, oy namustur!..

      

Haksızlığa, susan Şeytan

Fıska fetva, kusan Şeytan

Küfre mühür, basan Şeytan

Âlim derviş, hep suspustur

Hiç unutma, oy namustur!..

      

Herkes seçtiğini bula

Oyunla başına bela

Ülkemiz olmuş Kerbela

Sen mahkûmsun, o mebustur

Uyan gayrı, oy namustur!..

      

Makam tapar, yaşı geçkin

Günah işler, güler pişkin

Zahir güzel, sesi çirkin

Kuşa benzer, o tavustur

Sahip çık can, oy namustur!..

      

Unutma oy, emanettir

Zulme destek, cinayettir

Hırsız arsız, hıyanettir

Namus satan, bil deyyustur

Oy satılmaz, oy namustur!..

      

Hakkı tutmak, sonsuz kârdır

Hainler Haç-lıya yârdır

Tüm Milletin, hakkı vardır

Hain iktidar, kâbustur

Doğru kullan, oy namustur!..

      

Sen Hak’tan mı, Bâtıldan mı

Milletten mi, Batılıdan mı

Nifaka Din, katılıdan mı

Tarafsın, vicdan mahpustur

Boşa verme, oy namustur!..

      

Kiminle kalben kontaksın

İcraatına ortaksın

Tüm bedduaya bataksın

Seksen beş milyon nüfustur

Doğru kullan, oy namustur!..

        

Dünya için, Dinin yıkan

BOP kâhyası, olup çıkan

Erbakan'a çelme takan

Dost sanılan, bir casustur

Kanma sakın, oy namustur!..

      

Doğru sözlü, yüz sokaktan

Kovulsa da, dönmez haktan

Uzak dur sol, sağ bataktan

Milli Çözüm, bir fanustur

Sahip çık ki, oy namustur!..

 

Yorum Yaz