Kasım 29 14:02

ÖZLEDİM EY DOST

ÖZLEDİM EY DOST

Günahım pek çoktur, ondan mahcubum

Pişmanlıkla yürek, közledim ey Dost…

Gaflet ehli kınar, sanır meczubum1

Oysa ben aşkımı, özledim ey Dost

Yıllardır yolunu, gözledim ey Dost…

 

Ey Can hidayetin, bize hediye

Bu şevkle Şeytana, yazdım reddiye2

İnşallah rü’yama, gelirsin diye

Her gece yolunu, gözledim ey Dost

Arz-ı cemal eyle, özledim ey Dost…

 

Altın takılmazmış, ite çakale

Çimentosuz kumdan, olmazmış kale

Hep Seni anlattım, şiir makale

Şükür kitapları, yüzledim3 ey Dost

Tecellin tesellim, özledim ey Dost…

 

Düşe kalka rızan, dairesinde

Hayat; iman cihat, devriyesinde

Kur’an’ın kulluğa, dair dersinde

Yaratış sırrını, çözledim4 ey Dost

Hasretinle yandım, özledim ey Dost…

 

Çok kire bulaştım, suya daldırdın

Nice yanlış yaptım, tutup kaldırdın

Şeytan tuzağından, çekip aldırdın

Kur’an’la eğrimi, düzledim5 ey Dost

Yandım hasretinle, özledim ey Dost…

 

Ömrüm hizmetine, verirsem eğer

Ancak böyle hayat, övmeye değer

Sensizlik en büyük, cezaymış meğer

Hasretin içimde, gizledim ey Dost

Yetiş imdadıma, özledim ey Dost…

 

Hayat imtihanım, alın yazımdı

Lütfunla Zikrullah, gönül hazzımdı

Sana varmak için, rehber lazımdı

Hep Rahmet Elçini, izledim ey Dost

Hasretinle yandım, özledim ey Dost…

 

Çoğu sermayemi, boşa saçmışım

Şükür ki sonunda, Sana kaçmışım

Siyonist Şeytana, savaş açmışım

Adil Düzen savın6, tezledim7 ey Dost

Göster nur cemalin, özledim ey Dost…

 

Mevlâ’m bu duamı, salih kabul et

Cümle iddiamı, halis kabul et

Kulunu Elçine, varis kabul et

Ta “Kalu Belâ”da, sözledim8 ey Dost

Lütfet cemalini, özledim ey Dost…

 

 

1- Meczub: Deli, divane.

2- Reddiye: Haksız ve yanlış iddialara verilen doğru yanıtlar.

3- “Yüz”lemek: Yüz sayısına tamamlamak.

4- Çözlemek: Çözmek, sezmek.

5- Düzlemek: Düzeltmek.

6- Sav: İddia, dava.

7- “Tez”lemek: İspat edici bilimsel makale yazmak.

8- “Söz”lemek: Söz vermek, sözleşmek.

Yorum Yaz