Aralık 09 12:26

ÖZLÜYORUM YAR!

ÖZLÜYORUM YAR!

Gönlüme sevdanı, koydum koyalı

Aklım “sıbğatullah”1, renge boyalı

“Elestü bi Rabbiküm”2, çağrın duyalı

Kavrulan bağrımı, buzluyorum Yar

Her geçen an daha, özlüyorum Yar...

    

Hep Seni anıyor, konuşmalarım

Vuslat arzusuyla, koşuşmalarım

Hep Senin adına, kavuşmalarım

Avnü inayetin, gözlüyorum Yar

Her geçen gün Seni, özlüyorum Yar...

      

Nur cemalin ey Dost, Kutlu tecelli

Lütfuna mazharlık, mutlu teselli

Katında tut gönlüm, kurtar temelli

Kalbim yarasını, tuzluyorum Yar

Her geçen gün daha, özlüyorum Yar…

      

Yıllar çağlar geçse, unutamam ki

Hasretli gönlümü, avutamam ki

Kabaran sevdamı, uyutamam ki

Aşkın ateşini, közlüyorum Yar

Her gün daha fazla, özlüyorum Yar…

      

Caydırma Hak yoldan, hidayet buyur

Şeytana kaptırma, inayet buyur

Ne olur rüyamda, ziyaret buyur

Sürekli Kelamın, izliyorum Yar

Her geçen gün daha, özlüyorum Yar…

      

Ayırma huzurdan, haklı davadan

Cihat şuurundan, Cennet Me’vadan

Tevbe günahımdan, tevbe sivadan3

Pişmanlıkla her an, sızlıyorum Yar

Her geçen gün Seni, özlüyorum Yar…

    

Bakma kusuruma, rahmet kuluna

“Urvetül Vüsga”yla4, bend et yoluna

Şükür kattın Milli, Çözüm koluna

Sayende dağları, düzlüyorum Yar

Her gün biraz daha, özlüyorum Yar…

        

1- Sıbğatullah: Allah’ın boyası (Kur’an ahlakı)

2- Elestü bi Rabbiküm: Ben sizin Rabbiniz değil miyim?

3- Siva: Allah’tan gayrı her şey.

4- Urvetül Vüsga: Kopmaz kulp, Kur’an.

 

Yorum Yaz