Şubat 25 06:18

ÖZÜ İBLİS, YÜZÜ İNS!

ÖZÜ İBLİS, YÜZÜ İNS!

ABD, işgale BM’yi de katmak istiyordu.

ABD'nin (2007-2009) BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zalmay Halilzad, “BM'nin Irak'ta daha fazla rol oynayabileceğini” söylemişti. Halilzad, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a güven mektubunu sunduktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “BM'yi daha etkili bir kurum haline getirmek için Genel Sekreter ile birlikte çalışmak istediğini” belirtmişti. Halilzad, gazetecilerin Irak ile ilgili soruları üzerine, “Irak ile ilgili önemli bir toplantının 3 Mayıs 2007'de Mısır'da yapılacağını belirterek, İran'ın da bu toplantıya katılacağını açıklamasının kendisini şaşırtmadığını” söyleyip; Irak'taki durumu etkileyen güçlerin, kendi aralarında bir anlaşmaya varmalarına gereksinim duyulduğunu belirten Halilzad, bu kapsamda“İran'ın Irak'taki hükümetin desteklenmesi açısından önemli bir rol oynayabileceğini”dile getirmişti. Irak'taki ABD büyükelçisi Halilzad, BM'nin Irak'taki rolünü artırabileceğine inandığını da belirterek, özellikle “Irak'ın yeniden yapılanmasına yönelik programın uygulanmasında Irak'ın BM'nin desteğine ihtiyaç duyduğunu” ifade etmişti.

“İran, Irak’ta önemli rol oynayabilir” deniyordu!..

Zalmay Halilzad; ayrıca “İran'ın, Irak'ın istikrarında önemli rol oynayabileceğini”belirtmişti. "İran'ın, Irak hükümetine yardımcı olma konusunda oynayabileceği önemli bir rolü var" diyen Amerikalı Büyükelçi, buna rağmen ABD yönetiminin; “İran'ın Irak'taki direnişçilere yardım ettiği” görüşünü tekrarlamıştı. Halilzad; İran'la, Irak hükümetine destek konusunda iş birliği yapmayı beklediklerini ifade etmişti.

“İsrail’in güvenliği her şeyden önemli” görülüyordu!..

Halilzad; işgalci İsrail ile ilgili soru üzerine ise “İsrail'in, ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu belirterek, İsrail'in güvenliğinin önemli olduğunu” kaydetmişti. Halilzad, “İsrail ile Filistin arasındaki sorunun çözümünde ‘iki devlet’ esasına uygun çözümün unutulmaması gerektiğini, Bush yönetiminin de bu çözümü savunduğunu” ifade etmişti.

Birleşmiş Milletler cebri diplomasi uyguluyordu

Washington yönetiminin; Birleşmiş Milletler (BM) üzerinden cebri (zorlayıcı) diplomasi uygulayarak bölgesel ve uluslararası anlaşmazlıkları kendi yararına yönlendirmeye çalıştığı artık herkesçe bilinmektedir. Yaptırım gücü olan Güvenlik Konseyi'nin çoğunlukla ABD'nin çıkarlarına hizmet eden bir birim haline geldiği görülmektedir. Tahran yönetimine boyun eğdirmek için alınan karara Fransa, Rusya Federasyonu ve Çin karşı çıkmamıştı. Bu arada Körfez'de sınır ihlali yaptıkları için gözaltına alınan İngiliz askerleri üzerinden Tahran'a karşı bir askeri operasyon hazırlığı da dikkati çekmekteydi.

BM, “emperyal projelere meşruiyet sağlamak” için kullanılıyordu.

Tüm bu faaliyetlerde, karşı tarafa taleplerini kabul ettirmek için sınırlı güç kullanmayı içeren cebri diplomasi uygulamaları dikkati çekmekte, BM ise burada; “emperyal projelere meşruiyet sağlamak” için istismar edilmekteydi. Cebri diplomasi uygulamasındaki başarısızlık durumunda ise karşı tarafa taleplerini silahlı güç kullanarak dayatmayı amaçlayan askeri strateji gündeme getirilmişti.

BM'nin cebri diplomasisi; özellikle uluslararası ilişkilerde ihlalleri önlemeyi ve haksızlıkları gidermeyi amaçlarken, bugün; bazı gelişmiş merkezi emperyal ülkelerin taleplerini, diğerlerine dayatma politikasına dönüşmüş vaziyettedir.

ABD'nin BM'deki o dönem Büyükelçisi John Negroponte'nin; yine dönemin Irak Büyükelçisi Muhammet Douri'yi tehdit edercesine, Irak'a saldırı olacağı konusunu gündeme getirmişti. BM Güvenlik Konseyi'ne de bir mektup göndererek ABD'nin savunması açısından Güvenlik Konseyi'nden daha fazla eylem beklediklerini belirtmişti. Bu kadar ileri gitmek, Güvenlik Konseyi üyesi İngiltere'yi bile rahatsız etmişti.

"Güçlü olan haklıdır" politikası uygulanıyordu!

BM üzerinden uluslararası kabul görmüş kurallara göre değil de emperyal merkezlerin ulusal çıkarlarına göre insani müdahale adı altında yapılan müdahaleler, gelişmekte olan çevre ülkeleri dışlayıcı ve "güçlü olan haklıdır" anlayışını egemen kılabilecek süreci de başlatmıştır.

Birleşmiş Milletler sözleşmesinde her ne kadar "biz halklar/insanlar" ifadesine yer verilse de kuruluş, pratikte devletlerin temsil edildiği bir forum olmaktan öteye gidememiştir. Burada güçlü devletler, Güvenlik Konseyi aracılığıyla veya ekonomik güçlerini kullanarak, Genel Kurul'daki üye devlet temsilcileri üzerindeki dolaylı baskılarıyla etkinliklerini sürdürmeye çalışmışlardır. ABD'nin çıkarlarına karşı bir tutum, gelişmekte olan ülkelerin ABD kontrolündeki IMF gibi kuruluşlardan destek almalarını zorlaştırırken, tersi tutumlar ise ödüllendirilmektedir.

Gorbaçov; Eylül 1987'de güvenli bir dünyanın oluşturulması için öne sürdüğü düşüncelerinde, "Biz insanlık aynı kayıktayız ya batacağız ya da beraber kurtulacağız"diyordu. Fakat aradan geçen yıllar batan kayıkların sadece gelişmekte olan ülkelerin kayıkları olduğunu göstermiştir.

NATO, Uyuşturucu ve Silah Kaçakçılığı Yapıyordu!

Çok sayıda önemli uyuşturucu davasına giren Av. Ekrem Marakoğlu, tahmin ettiğim gibi en çarpıcı açıklamalarını da bu dosyalar üzerinde konuştuğumuzda yaptı. Bana, “Mesela yurtdışında tonlarca uyuşturucu madde yakalanıyor. Hiçbir Hollandalı sanık yakalanmıyor, niye? Hiçbir İspanyol sanık yakalanmıyor, niye?” sorusunu yönelten Marakoğlu’na, “Niye?” deyip soruyu ona iade ettiğimde şu ilginç anlatımlarda bulundu:

“Kendi kendilerini koruyorlar. Ayrı bir şey… Hollanda’ya giren uyuşturucu, bu ülkenin ihtiyacının asgari beş misli. Birini kendileri kullanıyor, dördünü ne yapıyorlar? NATO subayları vasıtasıyla Amerika’ya gönderiyorlar. Ama uyuşturucu kaçakçılığı deyince devamlı onun ayıbı da doğrudan doğruya Türkiye’nin yüzüne vurdurulmak isteniyor. Bu dosyalarda niye hiç Avrupalı sanık yok yahu? Türklerle ilgili bütün dosyalar burada. 100 kilo eroin götürmüş Hollanda’ya, tamam. Peki, bunun alıcısı kim? Hollanda’yı bilen, Avrupa’yı bilen, cezasını yatmış ve yatmakta olan müvekkillerimden duyduğum kadarıyla; Amerikalı NATO subayları, Amerika’ya götürüyor…”

NATO subaylarının uyuşturucu ticaretinde rol alması gibi şaşırtıcı bir iddiayı ortaya atan Ekrem Marakoğlu, İstanbul DGM’ye verdiği üç sayfalık dilekçede bu iddiayı şu şekilde tekrarladı: “Mesleki çalışmalarım ve araştırmalarım sebebiyle biliyorum ki, Hollanda’ya dışarıdan giren uyuşturucu maddenin miktarı, Hollandalıların kullanım ihtiyaçlarının tam beş mislidir. Ancak uyuşturucu kaçakçılığıyla dünya çapında mücadele eden kuruluşların yetkilileri ortaya çıkıp Hollandalılara, ‘Siz Hollanda’ya giren uyuşturucunun beşte dördünü ne yapıyorsunuz?!’ diye sormuyor. Eğer bu sorunun cevabı ciddi olarak araştırılırsa, tonlarca uyuşturucunun Hollanda’daki NATO subayları aracılığıyla Amerika’ya kaçırıldığı ortaya çıkacaktır.”[1]

İşgalci Amerika’nın Kürt’lere Peşmergeler için milyonlarca dolar gönderdiği ortaya çıkmıştı.

ABD Türkiye’ye karşı Peşmergeye destek çıkıyordu!

İşgalci ABD'nin Irak'ı işgaline başından beri büyük destek veren Kürtler'in, kurulan yeni Irak rejiminin tüm kilit mevkilerinde söz sahibi olduğu bilinirken, bazı çevrelere göre Kürt liderlerin, ABD’ye sadakatinin karşılığını fazlasıyla aldığı belirtiliyordu.

Erbakan Hocam’dan yemiş vetoyu

Bir Tayyo’yu över, bir bak Feto’yu

Sen Kâbe sanırsın, şeytan şatoyu

Deccali Kâhtani1, cinn misin nesin…

      

Ölçü takmaz; kendi, başına buyruk

Liderlik taslıyor, şeytana kuyruk

Hidayet kararmış, vicdanı kavruk2

İçi zehir dolu, “tin”3 misin nesin…

    

Nefsine tapınır, davası fasit

Hıyanet tezgâhlar, kafası hasit4

Ortamı çürüten, asitsin asit

Pakradun Ermeni; cins misin nesin…

      

İyliğe nankörlük, bildik huyundur

Fesat tohumuna, haset suyundur

Bu huzursuz hayat, azap kuyundur

Yozlaşıp bozulan, “Din” misin nesin…

      

Dürüstlük ve mertlik, senden çok uzak

Huyun münafıklık, hünerin tuzak

Binip beğendiğin, şeytani kızak

Özü iblis; yüzü, ins misin nesin…

      

Fitneci fırsatçı, haza fesatsın

Özün ile sözün, tam bir tezatsın

Manen iflas etmiş, ruhen kesatsın5

Dostlarını satan, “FİN”6 misin nesin…

      

Allah “imhal eder, ihmal etmiyor”

Hem kader sırrına, aklın yetmiyor

Rabbe itirazın, dinip bitmiyor

Şifresi şeytani; pin misin nesin…

      

“Sevdiğini sevdir…” Hak’tan ricamız

Şükür uyandırdı, Aziz Hocamız

Yoksa kuruturdun, iman goncamız

Mü’min Türk’e düşman, Çin misin nesin…

      

Kaderin cilvesi, yakına düştük

“Sadık dava dostu”, diye üşüştük

Rabbim açtı gözüm, kökten küsüştük

Yahu sen “hin oğlu, hin” misin nesin…

      

Her geçen gün artar, Hak’tan i’razın7

Manevi kanserdir, onmaz marazın

Bu ne derin hınçtır, nedir garazın

Akgül’e dinmeyen, kin misin nesin…

      

Fıtratı karışık, bozuk ayarı

Hep güce tapınır, şerre kayarı

Tersine çalışır, bilgi sayarı

Sen zeki ve kancık, “Zin”8 misin nesin…

      

 

1- Kâhtani: Ahir zaman sapkınlarından bir fitne başı.

2- Kavruk: Yanıp kuruyup kararmış.

3- Tin: Arapça incir meyvesi.

4- Hasit: Haset eden, kıskanç ve pinti kişi.

5- Kesat: Bereketsiz, verimsiz, pili bitmiş.

6- Fin: Finlandiyalılar.

7- İ’raz: Yüz çevirip uzaklaşma.

8- Zin: Kürtçe hikayelerde geçen kurnaz kadın

 

Yorum Yaz