Haziran 19 01:25

PAPA’YA SIĞINDIK!

PAPA’YA SIĞINDIK!

PAPA’YA SIĞINDIK!

Sanki Roma, fetholunmuş

Çığlık atılır, Hopa’dan…!

AB Mukaddes yolunmuş

Cin çıkar mı, kin tıpadan

Himmet gelir mi Papadan…

      

Yandaş medya, rivayetler

Uydurulur, kerametler

Mutebermiş, mel’anetler

Her hayra ebter babadan

Himmet gelir mi Papadan…

        

Feto da el, öpmüş idi

Kutsal gaye, gütmüş idi

Ne farkınız, kaldı şimdi

Maden çıkmaz, bil çapadan

Himmet gelir mi, Papadan…

      

Birlik savaş, verilecek

İslamfobya, gerilyecek

Yüce hedef, erilecek

Himmet gelecek Papadan

Pilav yenecek lapadan…

      

Kutsal Papa, hazretleri

Bitirecek, hasretleri

AB’nin mazeretleri

Kalkacakmış, her kapıdan

Himmet erişse Papadan…

      

Çok ince bir, siyasetmiş

Görülmemiş, ferasetmiş

Ne mükemmel, riyasetmiş

Geri kalır mı, Apo’dan

Himmet gelecek, Papadan…

      

Nasıl devlet, nasıl izzet

Kim zilletten, alır lezzet

Papa’ya yalvarır hazret

Yılan çıkar mı sopadan

Sihir tutar mı, Papadan…

      

Ne günlere, kaldık Ya Rab

Boş hayale, daldık Ya Rab

Kof kapılar, çaldık Ya Rab

Bak düştük, ligden kupadan

Medet umarız Papadan…

      

Ceddim kemikleri sızlar

Hala övüyor arsızlar

Hakem olunca hırsızlar

Dolar çıkmıyor sobadan

Yular kopmuyor Papadan…

 

Yorum Yaz