Nisan 25 14:38

PEYGAMBER ÖNDERLİĞİNDE ÂLEMLERİN ZİKRİ

PEYGAMBER ÖNDERLİĞİNDE ÂLEMLERİN ZİKRİ

Tüm âlem kıyamda, saf saf durulmuş

Mekke mihrap olmuş, Medine minber…

“Necmüs-Sakıp” için; Kürsiyy kurulmuş

Fahr-i Kâinattır, ol kutlu rehber

İmamete geçmiş, Cenab Peygamber…

    

Musa’da on emir, İsa’daki Ruh

İbrahim vaizdir, hikmet okur Nuh

Namazda niyazda, bin türlü güruh

Davut ile Talut, Ali’yle Kamber¹

Zulümle cengeder, Yüce Peygamber…

      

Melekler halkada, ruhlar fezada

Sıddıklar şehitler, hepsi hizada

Balıklar deryada, kuşlar havada

Zikredip dönerler, iç içe çember

Halkanın başında, Yüce Peygamber…

      

Ezelden ebede, Adem’den bize

Rüku’da secdede, herkes diz dize

Gavsi Geylani’yle, girdik denize

Resul başkaptandır, her şey emirber

İmamete geçmiş, Cenab Peygamber…

      

Kâinat bir mescit, mahlûkat zakir

Tesbih Tevhid çeken, olur mu hakir

Divaneye dönmüş, mest olmuş zahir

Cezbeye tutulmuş, halktan bi haber

Cümlenin Nebisi, Cenab Peygamber…

      

Bu canlar sohbeti, bal ile şeker

Sular “HAY!” okuyor, rüzgâr “HU!” çeker

Her şey virdin2 söyler, hep teker teker

Yanık ciğer kokar, tam miskü anber

Hepsinin başında, Cenab Peygamber…

    

Ecel hiç kimseye, vermez amanı

Ol mahşer ayırır, sapla samanı

Kıyamet saati, hesap zamanı

Sevkiyat başlamış, herkes seferber

Liderlik ediyor, Yüce Peygamber…

      

Hak yolda olmazsan, gayret içinde

Kalırsın mahşerde, hasret3 içinde

Herkes şaşkınlıktan, hayret içinde

Sırlar açık olur, bozulur ezber

Mahkeme divanda, Hazret Peygamber…

      

İmansız yürekler, bil işkembedir

İslamsız düzenler, hep işkencedir

Cehd ehline mahşer, imrenecektir

Zikirsiz gönüller, sanki bir makber4

Böyle buyuruyor, Yüce Peygamber…

    

Davanda sadık ol, dinde müstakim

İhlassız amelin, meyvesi akim5

Hainden intikam, alır Muntakim6

Sahtekâr riyakâr, olmaz muteber7

Sadıklara şefaat, eder Peygamber…

      

Gafilim cahilim, amma aşıkım

Hak sonsuz deryaysa, ben bir kaşıkım,

Dost inayetinle; şükür sadıkım

Dilde Tevhid Tekbir; Allahüekber

Kapında Kıtmirim, Yüce Peygamber…

      

Gönül ikliminde, mana alemde

Her sır yazılmıyor, saklı kalemde

Ahmet bu devranda, hayran halinde

Vuruldum nuruna, Ey Sultan Dilber

Rahmeten Alemin, Cenab Peygamber…

      

1- Kamber: Sadık ve itaatkâr bende.

2- Vird: Tarikatta çeşitli zikir dersleri.

3- Hasret: Pişmanlık, iflas, hayırdan uzaklık.

4- Makber: Mezar, kabir.

5- Akim: Kısır, kuruyup boşa çıkmış.

6- Muntakim: İntikam alan, Allah’ın bir ismi.

7- Muteber: Saygılı, itibar edilen.

 

Yorum Yaz