Haziran 19 01:14

RABBE RİCA

RABBE RİCA

RABBE RİCA

Kapında kulunuz, sahibimizsin

İlahi gönlüme, nazar eylesen…

Her an huzurunda, şahidimizsin

Hatamız şefkatle, inzar1 eylesen…

    

Hayat bir rüyadır, geçici serap

Ümmet perişandır, halimiz harap

Tıkandık Allah’ım, tükendik Ya Rabb

İzzet Azametin, izhar2 eylesen…

    

Affet kusurumuz, davan aşkına   

Başıboş bırakıp, katma şaşkına

Buğuzla karşıyız, Hak’tan kaçkına

Onlara nifakını, ihtar3 eylesen…

    

Yolunda sabit tut, Hak’tan caydırma

Kalbimiz çarpıtıp, ayak kaydırma

Gaflet zindanında, ay gün saydırma

Sapmaktansa ölümü, ihzar4 eylesen…

    

Vah nice Müslüman, bozdu ahdini

İstismar aracı, yaptı Hak dini

Bu dava Allah’ın, tutar va’dini

Alır intikamın, ısrar eylesen…

    

Hayırda cömert ol, israfta nekes5

Mevla’dan gayrıdan, ümidini kes

Kendi imtihanın, veriyor herkes

Ne fayda haramla, iftar eylesen…

    

Biz Allah rızasın, diliyor iken

Mazlumun gözyaşın, siliyor iken

Mevla’mız her şeyi, biliyor iken

Ne yazar hakkımız, inkâr eylesen…

    

Artır hep imanım, takva huşumu6

İhlasla atayım, riya puşumu7

Özgür kıl ruhumu, bu can kuşumu

Adil Düzen ihsan, isar8 eylesen…

      

Avrupa Birlikçi, Haçlıya meyil

Zilletle zalime, haine eğil

İslam cihat dini, felsefe değil

Ya Rab kâfirleri, ihsar9 eylesen…

    

 

1- İnzar: Korkutma, uyarma.

2- İzhar: Açığa çıkma.

3- İhtar: Uyarı, hatırlatma.

4- İhzar: Hazır hale getirme.

5- Nekes: Cimri, pinti.

6- Huşu: Tevazu, boyun eğme.

7- Puşu: Kadınların yüz örtüsü.

8- İsar: Bol ikram, karşılıksız bağış.

9- İhsar etmek: Engellemek, men etmek.

Yorum Yaz