Temmuz 19 02:02

RAMAZAN ŞUURUMUZ, SOSYAL VE SİYASAL SORUMLULUĞUMUZ.