Kasım 29 14:44

RECEP KAPTAN, DEVLET MAVİN!

RECEP KAPTAN, DEVLET MAVİN!

Eski düşman, yeni yoldaş

Kol kola, yan yana; sevin…

Hayret eder, Gakkoş Dadaş

Çivi çıkmış, Ülke evin

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Üç beş sene, önce saldır

Şimdi sahip, çıkıp kaldır

Bu ne dönüş, bu ne haldır

Gördü Muğla, Konya Artvin

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Sağcı solcu, hem İslamcı

Hepsi aynı, kof kelamcı

İçi hain, dış selamcı

Şahsi çıkar, sözü: “vin-vin!..”1

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Toplum saf yerine konur

Hani şuur, Milli onur

Hiç kalmadı, umut huzur

Her tarafta, tekfin defin2

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Binmişiz bir alâmete

Gidiyoruz, kıyamete

Çıkılır mı, selamete

Yutmuşuz siyasi morfin

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Yıllar saldırıp durdunuz

Meğer aynıymış kurdunuz

Ne ara dostluk kurdunuz

Halk şaşkındır; Hasan, Pervin

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Sel vurursa, kerpiçlere

Dağılıp döner, hiçlere

Güvenmeyin, dış güçlere

Kim eyledi, sizi tedvin3

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Parçalandı, bütün Millet

Muhalifler oldu illet

İzzet biter, kaplar zillet

Kendiler CİN, herkes hain

Recep kaptan, devlet mavin…

 

Ülke feda, ediyoruz

Birbirimiz, didiyoruz

Uçuruma, gidiyoruz

Uydururlar, türlü fanfin4

Recep kaptan, devlet mavin…

 

1- Vin-vin: Kazan-kazan.

2- Tekfin defin: Ölünün kefenlenip kabre koyulması.

3- Tedvin: Derleyip toplayıp, bir araya getirme.

4- Fanfin: Anlamsız ve cafcaflı laflar söylemek.

Yorum Yaz