Şubat 25 04:14

"REİS"LİK SAPLANTISI VE NARSİZM SAPKINLIĞI

Narsizm: Kişinin kendisini ve görüşlerini kutsallaştırması, daha doğrusu, nefsini putlaştırmasıdır. “Herkesin ve her şeyin kendisine hizmet ve itaat ettiği kadar değer kazandığını” sanmasıdır. Her türlü nimet ve faziletin en iyisine ve en fazlasına kendisinin layık olduğu saplantısıdır. Bu bâtıl ve bencil kuruntuların, bu boş gurur ve kibir sapkınlığının ilk örneği Şeytandır.

“Ve Biz bütün meleklere: ‘(O halde şimdi emrime itaaten ve hürmeten) Adem'e secde edin! (O’nun üstünlüğünü kabullenin!)’ demiştik. Onlar da hemen secde etmişlerdi. Yalnız İblis diretmiş, kibirlenmiş ve kâfirlerden (inatçı ve inkârcı nankörlerden) olup (gitmişti).” (Bakara Suresi: 34)

“Andolsun, Biz sizi (hiç yoktan) yaratıp var ettik, sonra size suret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: ‘Adem'e secde edin!’ dedik. Onlar da hemen secde ettiler; sadece İblis (emrimizi tutmadı) ve secde edenlerden olmadı. (Kibirlendi ve küfre kaydı.)”

“(Allah ona) Dedi: ‘Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan neydi?’ (İblis) Dedi ki: ‘Ben ondan hayırlıyım. (Çünkü) Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın’ (‘üstünlük benim hakkımdır’ demeye yeltendi). [Not: Şeytan bu kıyasında da yanılıvermişti. Çünkü toprak, her bakımdan ateşten daha yararlı ve hayırlı bir nesneydi.]”

“(Allah:) ‘Öyleyse oradan (cennetten defolup aşağı) in, orada büyüklenmen senin (hakkın) olamaz. Hemen (huzurumdan ve nimet ortamımdan) çık. Gerçekten sen, küçük (basit ve değersiz) düşenlerdensin (artık zelil ve hakirsin)’ dedi.”

 

...

 

 

 

Makalenin tamamı için TIKLAYINIZ..

 

 

 

Yorum Yaz