Aralık 10 23:08

SADIK DOST, ÇOK BÜYÜK NASİPTİR

SADIK DOST, ÇOK BÜYÜK NASİPTİR

Sende mutlu olan, sendendir elbet

Unutma gayrısı, hep misafirdir…

Gerçek dosta şükret, sevin ve sabret

Sahte dost sohbeti, aynı nefirdir1…

 

Seni her gördükçe, hoşnut olmayan

Varlığınla coşup, huzur dolmayan

Hasretinle yanıp, yüzü solmayan

O yerli sayılmaz, belki sefirdir2…

 

Mecburen katlanan, bil hesabı var

Kalbinde kanseri, hep azabı var

Yüze güler; gizli, bir gazabı var

Dışı dost görünür, içi zifirdir3…

 

Dost irade4 edin, yoldaş idare

Ruhlar uyuşmazsa, gayrı ne çare

Her şey bir nasiptir, bağlı kadere

Kader inkâr eden, hâzâ kâfirdir…

 

Namert dosttan ise, mert düşman yeğdir

Kanaat zengini, ağadır beydir

Ruhumu dindiren, zikirdir neydir

Hak dostla olunca, çakıl safirdir5…

 

Gayret az da olsa, halisse niyet

Kutlu hedefine, varır nihayet

Hainler taşıyor, gizli mahiyet

Yürekler soğutan, ekşi kefirdir6…

 

Dostlarımız hepsi, has sadık ola

İsterse düşmanlar, tam zındık ola

Sonunda tabutum, boş sandık ola

Sen Allah’a sığın, Rahim Ğafir’dir7…

 

Her kim ne yaparsa, kendine eder

Hain dost edinir, papazı peder

Kendi amelindir, huzur ve keder

Fitneyle beslenen, sanki vampirdir8…

 

Ya Rab dostlarımız, hep ayık eyle

Kalbimiz tevhide, bir yayık eyle

Salih amellerim, şakayık9 eyle

Çorak ekin vermez, çünkü kepirdir10…

 

İstediğin yapar, Cabir’dir Allah

Her şey görür bilir, Habir’dir Allah

En büyük, tek büyük; Kebir’dir Allah

İmansız iz’ansız, sanki tapirdir11…

 

Varlığın ortama, huzur saçarsa

Gönüller hoş olur, güller açarsa

Hüzün haset fesat, ordan kaçarsa

Sadık-kazip eler, Çözüm tepirdir12…

 

1- Nefir: Yuf borusu denen ve kötü ses veren delik boynuz.

2- Sefir: Yabancı ve casus elçi.

3- Zifir: Sigara dumanının zehirli kiri.

4- İrade etmek: Murad etmek, arzu etmek.

5- Safir: Mavi yakut, kıymetli taş.

6- Kefir: Sütten yapılan ekşi ve şifa verici içecek.

7- Ğafir: Bağışlayıcı Allah’ın sıfatı.

8- Vampir: Kan emici.

9- Şakayık: Güzel ve renkli çiçekli bir süs bitkisi.

10- Kepir: Verimsiz ve değersiz topraklar.

11- Tapir: Uzun burunlu bir tropikal hayvanı.

12- Tepir: Deri ve kıl ipten yapılan elek.

Yorum Yaz