Nisan 25 14:13

SEVDASIZ OLMAZ

SEVDASIZ OLMAZ

Gerçi yıkılacak, arsa sonunda

Bir sergi sarayı, dünyasız olmaz…

Elbet sonsuz cennet, varsa sonunda

Amaçsız çabasız, kadasız1 olmaz…

 

Mü’minler meşguldür, hikmet fikirle

Nimetlere karşı, hamd-ü şükürle

İman da beslenir, ilim zikirle

Manevi hayat da, gıdasız olmaz…

 

Mü’minle münafık, seçilsin diye

Ya katran ya atlas, biçilsin diye

İmtihan sırattır, geçilsin diye

Dikkatsiz tedbirsiz, rıdvansız2 olmaz…

 

Çok gaflete daldım, Şeytana kandım

Ben bu imtihanı, kolay iş sandım

Yetiş imdadıma, Ya Rabbi yandım

Pişmeyen çiğ kalır, dumansız olmaz…

 

Hayat; ekmek suya, havana muhtaç

Adalet nizamı, davana muhtaç

urtuluş Fatiha, duana muhtaç

Maksudum rızandır, ravdasız3 olmaz…

 

Davam duam Hakk’tır, cayık değilim

Dertli divaneyim, ayık değilim

Gerçi Dost lütfuna, layık değilim

Lakin ihsanın bol, dermansız olmaz…

 

Yüzümüz gönlümüz, Dosta çevirdik

Sabırla bilendik, demir kemirdik

Ha bugün ha yarın, yıllar devirdik

Bu dava bir aşktır, sevdasız olmaz…

 

Her çağda mü’min az, münkir çok olur

Siyonizm çökecek, Deccal yok olur

İslami devrimde, Şeytan şok olur

Öyle hafif sessiz, sedasız olmaz…

 

Çağın Bel’amları, ve Ebu Cehli

Şehvete tapınır, genci ve kehli4

Zina serbest kıldı, rezalet ehli

Hakkı haykırmalı, nidasız olmaz…

 

1- Kada: Kaza, belâ.

2- Rıdvan: Allah’ın rızası ve yardımı.

3- Ravda: Cennet bahçesi.

4- Kehl: Yaşlı, moruklaşmış.

Yorum Yaz