Kasım 29 15:14

SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ! (ŞİİR)

SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ! (ŞİİR)

Cehennem yerine, bir avuç toprak

İnkârı isyanı, bilmez olaydım...

Bir kelebek çiçek, bir kuru yaprak

Olup hesaba çe-kilmez olaydım

Keşke bu dünyaya, gelmez olaydım...

      

Yer gökler zor ema-netten sakındı

Cahil insan cesa-retin takındı

Şeytana kananlar, şehvet bakındı

Kendi ayağımı, çelmez olaydım

Keşke bu dünyaya, gelmez olaydım...

      

Madem insan geldim, kâmil olsaydım

Mü’min muhsin âlim, âmil olsaydım

Şefkatte her şeye, şâmil olsaydım

Mazlum ağlar iken, gülmez olaydım

Ya da hiç dünyaya, gelmez olaydım...

    

Gaflet cehaletle, Hak yoldan şaştım

İmandan İslam’dan, huzurdan kaçtım

Hidayet erişti, nefsimi aştım

Fenafillah olup, ölmez olaydım

Veya bu dünyaya, gelmez olaydım...

    

İbretle geriye, bir baksan noldu

Ömür geldi geçti, yaş doksan oldu

Dava takva taat, hep noksan oldu

Hayâ perdesini, delmez olaydım

Keşke bu dünyaya, gelmez olaydım...

    

Çok şükür kapında, Kıtmir’in oldum

Kur’an’a tercüman, takdirin oldum

Haine zalime, tedbirin oldum

Kur’an kalbe yazıp, silmez olaydım

Eli boş huzura, gelmez olaydım...

    

Şükür ki yaratıp, hidayet ettin

Her bir san'atını, bin ayet ettin

Hem Milli Çözüm’le, inayet ettin

Hak’tan gayrıya e-ğilmez olaydım

Bekâbillah olup, ölmez olaydım...

 

Yorum Yaz