Haziran 18 23:53

SORUMSUZLUK, SOYSUZLUKTUR!

SORUMSUZLUK, SOYSUZLUKTUR!

Kul olduk Allah’a, “Kâlû Belâ”dan

Biz Hakka taparız, gaflet O’nsuzluk…

İbret dersi aldık, her Kerbela’dan

Maksadımız rıza, huzur sonsuzluk…

                                                                       

Yaraşmaz mü’mine, gaflete dalmak

Fikrü hayalini, şehvete salmak

Makam çıkar için, Dininden çalmak

Münafık riyakâr, yapar huysuzluk…

 

Eyvah ki bu ülke, kimlere kalmış

Ahiret unutmuş, dünyaya dalmış

Aklını başkanlık, sevdaya salmış

En büyük korkusu, seçim oysuzluk…

 

Din istismarının, dindarlık adı

Zahir bala benzer, zehirdir tadı

Erkeği fasıktır, kadını cadı

Hidayet kararmış, yaygın duysuzluk1…

 

Kur’an’ı okuyup, küfran soluyor

Dindarlık rolüyle, anbar2 doluyor

Bir avuç Hak ehli, saçın yoluyor

AKP’yi sarmış, gaflet torsuzluk3…

 

Has tabip ararız, Lokman’a âşık

Bandık sade helâl, lokmaya kaşık

Siyona kiralık, davadan kaçık

Şimdi iflas etti, sıkar fonsuzluk4…

 

Ey Millet Bâtıla, gitme yazıktır

Kurtuluş sandığın, yağlı kazıktır

Kur’an reçetedir, iman azıktır

Serap çöllerinde, yakar susuzluk…

 

Kahraman saydığın, gâvura halim

Halkına haindir, mağdura zalim

O koyu cahildir, sahte bir âlim

Hamur diye çamur, yutturur unsuzluk…

 

Bak son palavrası, hep doğal gazlı

Kalmamış insafı, hem iz’an fazlı5

Millete garazlı, AB’ye nazlı

Allah’ın kahrına, uğrar soysuzluk…

 

Sincan’da Yemen’de, bebekler ağlar

Mazlumun kanına, ekmeğin doğrar

Gerçeği konuşan, hışmına uğrar

Etekle baş örter, çıkar donsuzluk6…

 

Hep doğru söyleriz, Dost hatırına

Zorlu hayr yükleriz, nefs katırına

Hainler uğrasın, Hakk satırına

Bayrama hasretiz, bitsin toysuzluk7…

 

Biz Hakkı yazarız, bakarlar şaşı

Milli Çözüm ilaç, aşıdır aşı

Bunları kuşatmış, dünya telaşı

Karayı AK görür, işte nursuzluk…

 

1- Duysuzluk: Duygusuzluk, duyarsızlık.

2- Anbar: Hububat ve kıymetli eşya saklanan yer.

3- Torsuz: Eğitilmemiş, zırcahil; yabani ve acemi kişi.

4- Fonsuz: Parasız, kaynaksız.

5- Fazıl: Fazilet, olumlu ve onurlu karakter.

6- Donsuz: Serseri, edepsiz ve erdemsiz, çıplak kimse.

7- Toy: Kutlu düğün, dernek. Mutlu sevinç törenleri.

Yorum Yaz