Şubat 25 06:19

SÖZÜN EN GÜZELİNİ SÖYLEMEK

SÖZÜN EN GÜZELİNİ SÖYLEMEK

SÖZÜN EN GÜZELİNİ SÖYLEMEK

        

Aile efradına olsun, yakınlarına ve dostlarına olsun, talebe ve takipçilerine ve emrinde çalışanlara karşı olsun; hep yapıcı, yatıştırıcı ve başarıya odaklı sözler konuşmak, Kur’ani kuralların ve İslam ahlâkının bir icabıdır. Çevresine, arkadaş kesimine ve taraftar kitlesine sürekli; umut ve heyecan aşılayıcı, sıkıntı ve zorlukları aşıcı, ibadet ve milli mes’uliyet bilinciyle çalışıcı, insani onur ve huzura ulaştırıcı konuşmalar yapmak… Karamsarlık takıntısından ve başarısızlık saplantısından kurtarıp yeni girişim ve deneyimlere hazırlayıcı ve zafere ulaştırıcı öğüt ve öğretilere yoğunlaşmak, Allah’a tam ve sağlam bir imanın sonuçlarıdır. Böylesine yüksek bir inanç ve kutlu bir amaç taşımayanların, çevrelerine umut ve heyecan aşılamaları imkânsızdır. Çünkü dil, kalbin tercümanıdır ve söz, özün yansımasıdır. Hakka inanan, hayırlı sonuçlara odaklanan ve kendisinin yararlı ve yapıcı gayretlerle sorumlu olduğu düşüncesini taşıyan insanlar, sayıca az da olsalar, bölgelerinde ve ülkelerinde büyük devrim ve değişim sinerjilerinin oluşmasına ve dalga dalga yayılmasına yol açan ruhi enerjilere sahip bulunmaktadır.

Müjdeleyici ve rahatlık verici konuşma; zor veya olumsuz gibi görünen olaylar karşısında bile karamsarlığa kapılmadan, daima tevekküllü ve olumlu düşünmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Hayatının her anını Allah’ın rızasına adayan bir mü’minin güçlü imanından kaynaklanan huzurlu ruh hali, konuşma üslubuna da bu şekilde yansır. KonuşabilmekYüce Allah’ın insanlara bahşettiği büyük bir nimettir. İnsan, hayata bakış açısını, inançlarını, fikir ve düşüncelerini ancak konuşarak paylaşabilir. Kalbimizde sakladığımız, zihnimizde kurguladığımız düşünceler, isteklerimiz veya ideallerimiz ister istemez konuşmalarımıza da yansır. Bu nedenle konuşma üslubunun insanı tanıtıcı bir yönü vardır.

Makalenin tamamı için:https://www.millicozum.com/mc/duyurular/sozun-en-guzelini-soylemek

 

Yorum Yaz