Şubat 21 15:03

SÜFYANI TANI

SÜFYANI TANI

Dindarlık rolüyle, kindarlık yapan

Hak davadan kopup, nifaka sapan

İktidar ihtiras, ikbale tapan

İslam’ın Deccali, hain Süfyan’dır… 1

        

Kim ki Hak’tan sapıp, Bâtıla kaymış

Dine darbe vurup, davadan caymış

Hıyaneti “özel, marifet” saymış

Manen iflas etmiş, büyük ziyandır…

      

Nefsin yularını, başıboş salmış

Hoca’dan ayrılıp, Haçlı’ya kalmış

İş birlikçi gafil, çirkefe dalmış

O lağıma düşmüş, sanır Seyhan’dır…

      

Ey Süfyan’a bağlı, sakallı Hüsnü

Bak diline vurmuş, gözünün kösnü2

Üzmez mi Âlem-i, İslam’ın hüznü

Katledilen masum, sabi sübyandır…3

      

Hidayet kararmış, süsler sözünü

Makama çıkara, dikmiş gözünü

Korkmaz; tahrip eder, Dinin özünü

Faiz fuhuş kumar, Hakka isyandır…

      

Allah mühlet vermiş, keramet sanır

Mel’anet işliyor, marifet sanır

Ne adalet ne de, merhamet tanır

Gafletten çok öte, derin nisyandır…4

      

Hiç böyle gider mi, Deccali devran

Yetiştir ya Rabbi, Kur’ani derman

Zalimler zanneder, devşirdik harman

Hıyanetin sonu, elbet hüsrandır…

      

Kendin çevresinin, dolmuş kasası

Sefillik rezillik, ülkem tasası

Millete dayatır, Haçlı yasası

Adil Düzen kurmaz, hâzâ tuğyandır…

      

Çalışmaz olacak, kâfir silahı

Yıkılır İsrail, olmaz ıslahı

İnkılap yakındır, va’di İlahi

Sonun ayak sesi, güm güm sofyandır…5

      

Dinini dinara, satan utanmaz

Helale haramı, katan utanmaz

Tutarsız; her yola, yatan utanmaz

Sıfatın nankörlük, halin küfrandır…

      

Her aklı yatmayan, çocuk aldanır

Elmasları verir, kaydırak alır

Zanneder yaptığım, yanıma kalır

Şimdi sultan amma, yarın üryandır…6

      

Hiç bitmez sandığın, beş on seneler

Çabuk geçer; ölüm, bağlar çeneler

Emer kanın etin, kurtlar keneler

Saltanat geçici, sonu giryandır…7

      

Tüm sırlı perdeler, kalkar aradan

Herkes ayıracak, akı karadan

İntikam alacak, Yüce Yaradan

Şu acı kustuğun, senin safrandır…8

      

1- Süfyan: İslamcılık rolüyle ve din ve devlet istismarı ile din tahribatı yapacak adam.

2- Kösnü: Erkekle dişinin şehvet dürtüleri.

3- Sübyan: Küçük çocuklar.

4- Nisyan: Unutkanlık, umursamazlık.

5- Sofyan: Marşlardaki kısa vurgu makamı.

6- Üryan: Çıplak, beş parasız.

7- Giryan: Pişmanlıkla ağlayıcı.

8- Safra: Öd kesesinin salgıladığı acı ve asitli sıvı.

 

Yorum Yaz