Nisan 25 14:50

ŞÜKÜR ALLAH'IM!

ŞÜKÜR ALLAH'IM!

Hak devrim çağrısın, duydum inandım

Sevinçle ağladım, şükür Allah’ım…

Belaya uğradım, sıkça sınandım

Ruh bahçem kağladım1, şükür Allah’ım…

 

Erbakan’dan destur, aldım alalı

Gerçeği haykırdım, ilme dalalı

Gönlümü Hak yola, saldım salalı

Bağrımı dağladım, şükür Allah’ım…

 

Halkı soğutur ki, Hakka dönesin

Dünya mı Ukba mı, hangi yönesin

Yakışmaz mü’mine, yanıp sönesin

Kalp çarkım yağladım, şükür Allah’ım…

 

Âlem şaşı bakar, ailem garip

Lakin hiç değilim, bundan muzdarip

Siyonist İblisle, oldum muharip

Zalimi loğladım2, şükür Allah’ım…

 

Sataşan olursa, Hakka Furkan’a

Milli Çözüm bakmaz, güce fırkana

Hücuma yeltense, kim Erbakan’a

Başında şakladım3, şükür Allah’ım…

 

Bir dönem hep sağdan, sola savruldum

Lütfunla küfürden, kirden duruldum

Sevdana sığındım, âşka vuruldum

Sırrını sakladım, şükür Allah’ım…

 

Bulunmaz Sultanım, eşin menendin4

Hep kırdım yularım, attın kemendin

Zafere yaklaştı, kutlu trendin5

Çok şeytan cağladım, şükür Allah’ım…

 

Bunca günahıma, rağmen hataya

Hiç ara vermedin, ihsan ataya6

İnayet kıldın bu, gönlü hastaya

Sayende sağaldım, şükür Allah’ım…

 

Kur’an’ı vicdanı, mastar7 eyledin

Acizi aslına, astar eyledin

Ne büyük sırlara, mazhar eyledin

Damlaydım çağladım, şükür Allah’ım…

 

Gayretim sayılmaz, lütfun yüzdesi

Ne şereftir olmak, Dostun gözdesi8

Kalbime konuştur9, Mesih müjdesi

Putlardan pâkladım, şükür Allah’ım…

 

Hacca gider yüzü, Haçlı AB’de

Öz Bâtıla dönük, gözü Kâbe’de

Melheme-i Kübra, büyük arbede

Deccali tığladım10, şükür Allah’ım…

 

Ucuz devlet cennet, yok bedavaya

Kimse kıymet vermez, kuru sevdaya

Hidayet buyurdun, bu Hak davaya

Bir katkı sağladım, şükür Allah’ım…

 

Ayağına serdim, ben Ak gülümü

Hizmetine sundum, bilgi gölümü

Hak nasip eyledi, buruk gönlümü

Hocama bağladım, şükür Allah’ım…

 

1- Kağlamak: Sebze ve çiçek bahçesini yabani otlardan ayıklamak.

2- Loğ: Toprak damları ve yolları bastırmak için hazırlanan ağır silindir taş.

3- Şaklamak: Kırbaç olup başında patlamak.

4- Menendi: Benzeri, dengi, (Farsça).

5- Trend: Eğilim, gidişat, meyil, yöneliş,

6- Ata: İhsan, ikram, bağış.

7- Mastar: Sıvacı ve duvarcıların düzgünlük ölçme çıtası.

8- Gözde: Benzerlerinden seçilip sevilen, özel değer verilen.

9- Konuşlamak: Askeri birlikleri ve silah sistemlerini yerleştirmek.

10- Tığ: Ucu çengelli şiş, eski dilde kılıç.

Yorum Yaz