Mayıs 25 01:40

ŞÜKÜR Kİ HAKTAN CAYAR OLMADIM

ŞÜKÜR Kİ HAKTAN CAYAR OLMADIM

ŞÜKÜR Kİ HAKTAN CAYAR OLMADIM

Gafletlere daldım, nefse vuruldum

Unutup ikazın, sayar olmadım…

Kaydı ayaklarım, düşüp savruldum

Manaya merdiven, dayar olmadım…

    

Havaya kapıldım, gösteriş yaptım

Fetvaya aldandım, takvadan saptım

Hep fırsat kolladım, ganimet kaptım

Kur’an çağrısını, duyar olmadım…

    

Vicdana zehirmiş, Şeytan şerbeti

Gözü kör edermiş, insan şehveti

Yalanmış dünyanın, şanu şöhreti

Gaflet gömleğini, soyar olmadım…

      

Bütün insanların, oğlu kızına

Saygı duyulmalı, namus ırzına

Maalesef takıldım, dünya hırsına

Boş zevkü sefaya, doyar olmadım…

      

Çok tevbeler bozdum, Rabbime döndüm

Nice pişmanlığım, içime gömdüm

Bazen öfkelendim, parlayıp söndüm

Amma adaletten, cayar olmadım…

      

Reddetme kapından, yüzüm mahcubum

Pek pişmanım Ya Rab, özüm mahzunum

Mecburum Zatına, Sana mahkûmum

Hakka uyarlayıp, ayar olmadım…

      

Tebliğ yapamadım, hilmü tenbihle

Sırrı saramadım, misal teşbihle

Onu kovamadım, zikrü tesbihle

Şeytanın gözünü, oyar olmadım…

      

Haksızlığa karşı, çıktım karıştım

Kul hakkı gözetip, halkla barıştım

Hakka taraf oldum, hayra yarıştım

Hamdolsun batıla, kayar olmadım…

      

Safta dik durdum ya, bozdum hizamı

Kanıp öne aldım, kendi rızamı

Tek kurulsun diye, Kur’an nizamı

Malu rahatıma, kıyar olmadım…

      

Rahmetin sınırsız, şefkatin engin

Nimetin sayısız, hakiki zengin

Haşa ey Sultanım, olmaz ki dengin

Kimseyi yerine, koyar olmadım…

      

Halıkım, İlahım, Penahım; afvet

İsyanım tuğyanım, günahım afvet

Tükendi takatım, cenahım afvet

Senden gayrısına, tapar olmadım…

 

Yorum Yaz