Mayıs 25 01:54

ŞÜKÜR PAYIMIZA!

ŞÜKÜR PAYIMIZA!

ŞÜKÜR PAYIMIZA!

Ayak takımları, yapılmış başkan

Bizim payımıza, Hak Kitap düştü!

Bakar kör, görmez ya; atanmış bakan

Çok şükür bize de, Hak hitap düştü!

  

Rabbim tecellisi, Ay ile Güneş

Var mı ol cemali, gül pakine eş

Ashab ve evliya, Bilal-i Habeş

Yoldaş oldu bize, bol rutab1 düştü!

  

İmtihan içindir, bil ki her olay

Teslim tesbihle et, kalbini kalay

Sen razı ol Mevlam, gerisi kolay

Çün kısmetimize, zor etap2 düştü!

  

Takdirin yerinde, taksimin adil

Layıkını bulur, gafil ve fadil

Hakkı söylemezse, lal olsun bu dil

Manevi ilhamla, bir itap3 düştü!

  

Hayat bir rüyadır, dünya geçici

Zehir taşır haram, zevkler çekici

Kafama indikçe, bela çekici

İnşallah kalbime, bir sevap düştü!

  

Kimine bol kepçe, kimine kaşık

Değil mi hepsinin, sonu bulaşık

Kimi Mecnun misal, Mevlaya aşık

Şehvet arayana, bir “sevtap” düştü!

  

İmanla bağdaşmaz, davadan caymak

Nifaktır bunları, adamdan saymak

Aldırma tatsınlar, bal ile kaymak

Hoş nasibimize, bol hatap4 düştü!

  

Hainler dönektir, durmaz akdinde

Sözünde yalan var, haram nakdinde5

Sırlı gecelerin, seher vaktinde

Sevin gönlüm sana, hep mehtap6 düştü!

  

Mekke Medine’ye, Kudüs Haleb’e

Gözle Hak Batıla, çalar galebe

Ne devlet; Mehdi’ye, olduk talebe

Cahiller tan7 eder, çok maytap8 düştü!

  

Şeytan nefis örer, başıma çorap

İnayet olmazsa, halimiz harap

Her an muhtacınım, medet kıl Ya Rabb

Yetiş ki Ahmedin, çok bitap9 düştü!

  

1- Rutab (Arapça): Kıymetli hurma.

2- Etap: Yarışma mesafeleri ve bölümleri.

3- İtab (Arapça): Kınama, uyarma, ikaz.

4- Hatab (Arapça): Odun.

5- Nakid: Kâğıt ve madeni para.

6- Mehtap: Ay ışığı altındaki hoş gece manzarası.

7- Tan etmek: Ayıplamak, aşağılamak.

8- Maytap geçmek: Alay etmek, dalga geçmek.

9- Bitap: Çok yorgun ve Mecali tükenmiş


Kaynak:

MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ

Yorum Yaz