Aralık 10 08:23

SURET-İ RAHMAN GÖRÜNÜR

SURET-İ RAHMAN GÖRÜNÜR

Adem deyip geçme sakın, bilsen ne büyük manadır

İnsan-ı kâmil yüzünde, cilve-i Rahman1 görünür…

Büyük tecelli makamı, tezahür Hak namınadır

Fasıkın şaşı gözüne, ermiş Brahman2 görünür

Nur Muhammed’in vechinde3, suret-i Sultan görünür…

 

Cahiller surete bakar, sireti4 gören gönüldür

Nur tecellide teselli, bulmak mü’mine ödüldür

Gülü sevmeyen yoktur ya, sırrına eren bülbüldür

Her bakanı sezer sanma, dert ona derman görünür

Erbakan’ın suretinde, eser-i Rahman görünür…

 

Güzellikte sönük kalır, yanında Yusuf-i Kenan

Muhammed’de tecellidir, Hazreti Hannanü Mennan5

Medeniyet ümranına, gerekti bir Mimar Sinan

Konak görmemiş çırağa, kümes apartman görünür

Erbakan’ın manasında, mührü Süleyman görünür…

 

Hıyanet eder münafık, alır Siyonist nusreti

Oysa sadıka ferahlık, aşılar Dostun sureti

Ya Rabb dergâha sığındık, bitir gayrı bu hasreti

Beyni kof yolu terslere, teresler6 erman7 görünür

Arif cihat erbabına, hizmet-i Rahman görünür…

 

Boşa çıkaran Allah’tır, tüm şeytani entrikalar8

Her nesneyi yaratan O, her zerrede harikalar

En mükemmel donatan O, her hücrede fabrikalar

Hak ehline sinek dahi, delil argüman9 görünür

Mehdi Rasül nur yüzünde, suret-i Rahman görünür…

 

Sırf kendini düşünürler, hep vicdansız bencil bahil10

Darwinist komünist ya da, Din istismarcısı cahil

Cehalet tahsil etmişler, nice diplomalı gafil

Kuru ot çer çöp yığını, cahile harman görünür

Dost Muhammed suretinde, cilve-i Rahman görünür…

 

Hak’tan hayırdan sapıtan, halkı oltaya takarlar

Nefsi için milletini, hiç acımadan yakarlar

Özü çürümüş hainler, İblis gözüyle bakarlar

Sapıklara dişi domuz, dilber-i Roman11 görünür

Erdemli mü’min şahsında, edebi Kur’an görünür…

 

Marazlı facire sorsan, adil zatı zalim sanır

Şarlatanı bilgiç tanır, cühelayı âlim sanır

Baş boş gönül kör zavallı, korkakları halim12 sanır

Münafıka Fatih bile, sahte kahraman görünür

İnsan-ı kâmil vechinde, suret-i Rahman görünür…

 

Takva tarikat yozlaşmış, haksız servet ve şehvetle

Hidayetleri kararmış, nefsani gurur şevketle13

Damlayı derya zanneder, sahte etiket şöhretle

Karınca gözlü adama, çayırlar orman görünür

Mehdi Rasul suretinde, cilve-i Rahman görünür…

 

Binbir esma sıfatıyla, tesbih tezekkür ederiz

Şu muhteşem Kâinatı, derin tefekkür ederiz

Sonsuz in’am ikramına, daim teşekkür ederiz

Milli Çözüm sadıkları, Hakka tercüman görünür

Erbakan’ın suretinde, eser-i Rahman görünür…

 

Âlem teşhir meydanıdır,14 her varlık bir ayna gibi

San’atı Sultan harika, eserlerin tek sahibi

Hidayeti gözüm açtı, uyandı Ahmet garibi

Kur’an kılavuz kalbime, İlahi ferman görünür

Hak Muhammed simasında, hep sırrı Sultan görünür…

 

 

1- Cilve-i Rahman: Rahman olan Allah’ın tecelli ve tezahürleri.

2- Brahman: Bâtıl Hint inancında kutsal kişi.

3- Vecih: Yüz, suret.

4- Siret: Özü, manevi yönü.

5- Hannanü Mennan: Kullarını koruyup kollayan Allah’ın sıfatları.

6- Teres: Korkak, kaypak, gayretsiz ve fırsatçı kişiler.

7- Erman: Cesur, yürekli ve korkusuz kişi.

8- Entrika: Sinsi plan ve tuzaklar.

9- Argüman: Sağlam ve inandırıcı belge, bulgu.

10- Bahil: Cimri, bencil, sadece kendini düşünen.

11- Dilber-i Roman: Çingene güzeli.

12- Halim: Sakin, sabırlı.

13- Şevket: Kuvvet, devlet, azamet.

14- Teşhir meydanı: Çok kıymetli sanat eserlerinin sergi alanı.

 

           

Yorum Yaz