Ekim 05 06:02

TARİHÇE-İ HAYATIM

 TARİHÇE-İ HAYATIM

Hırçın bir çocuktum, gözü karaydım

Güreşle güçlendim, kaslandım artık…

Zayıfa mağdura, sahip çıkardım

Kafeslere sığmaz, aslandım artık…

      

Eğitim mantığı, sanki gâvurdu

Cehalet ortamı, yaktı kavurdu

Gençlik fırtınası, bizi savurdu

Gaflet mahzeninde, paslandım artık…

      

Hidayet yöneltti, ilmi çabaya

Seherde hayrandım, bad-ı sabaya1

Tam yirmi yaşında, Haydar Babaya

Talebe olunca, uslandım artık…

      

Bâtılı tanıdım, Hakka bağlandım

Ümmetin derdiyle, yürek dağladım

Tevhitten Vahdete, mi’raç sağladım

Şükür Erbakan’a, yaslandım artık…

      

Bâtıla Batı’ya, hayranlık zillet

Haine zalime, yandaşlık cinnet

Hem bulunmuyormuş, cihatsız cennet

Tebliğ potasında, haşlandım artık…

      

Amerka şımarttı, İsrail azdı

Kahbeler Hoca’ya, çok kuyu kazdı

Hakkı haykırınca, münafık kızdı

Suçlandım dışlandım, taşlandım artık…

      

Milli Çözüm ile, bir güman2 olduk

Kur’an’a davaya, tercüman olduk

Adil Düzen çağa, argüman3 olduk

Ölüm vuslat bilip, hoşlandım artık…

      

Vermeğe çalışır, İblis vesvese

İmtihandır kanca, takar herkese

İnşallah kapılmam, çirkef hevese

Kur’an aşısıyla, aşlandım artık…

        

Her can kıymetlidir, madem insandır

Herkese hakkını, veren İslam’dır

Kul hakka tecavüz, büyük isyandır

Zalim odaklara, hırslandım artık…

      

Yetmişüçle seksen, Mesih müjdesi

Fetih nasip olur, şükür secdesi

Gayrı her gecemiz, kadir gecesi

Bu fani dünyadan, usandım artık…

          

          

1- Bad-ı Saba: Seher yeli ve ilham esintileri.

2- Güman: Zan, umut.

3- Argüman: Sağlam bilgi, belge.

Yorum Yaz