Nisan 25 14:29

TARİHİ “DELİ”LER DEĞİŞTİRİRMİŞ...

TARİHİ “DELİ”LER DEĞİŞTİRİRMİŞ...

TARİHİ “DELİ”LER DEĞİŞTİRİRMİŞ…

Ey kazandım sanan, burnu havalı
Hidayet kararmış, başı çuvallı
Bize “deli” diyen, basit zavallı
Tarihi deliler, değiştirirmiş…
Devranı veliler, değiştirirmiş…

Davanın delisi, sadık net olur
Hak nizam dertlisi, çelik sert olur
Nifaktan uzaktır, mü’min mert olur
Cihadı dertliler, hep üstlenirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

Hakka değil güce, edersin meyil
Mü’minsen Rabbinin, önünde eğil
İşbirlikçi Başkan, Valiler değil
Toplumu veliler, değiştirirmiş…
Devranı deliler, değiştirirmiş…

Dâhileri deli, saymış gafiller
Şerefliyi aciz, sanmış sefiller
Ey bâtıl hevese, kanmış cahiller
Düzeni akiller, değiştirirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

Vuslat hasretiyle, kavrulan gerek
Hak Adil Nizamı, savunan gerek
Allah rızasıyla, avunan gerek
Zulmatı Alîler, değiştirirmiş…
Devranı deliler, değiştirirmiş…

Tutkunu değilsen, kutlu sevdanın
Ne faydası olur, kuru duanın
Bâtıl gidişatı, bu Hak davanın
Derdiyle evliler, değiştirirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

Laf etmek kolaydır, iş gören azdır
Tembel sığınağı, bahane nazdır
Aşkın kitabında, feragat1 farzdır
Halkı hâl ehliler, değiştirirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

Erbakan’dan dersin, almamış ise
Ölümüne sadık, kalmamış ise
Belaya bal diye, dalmamış ise
Bu sultayı2 nice, değiştirirmiş…
Devranı deliler, değiştirirmiş…

Hak devrim yaşanır, sadık anılır
Haindeki nifak, iman sanılır
“Kem âletle kemâlat”3, uman yanılır
Kalbi saf celiler4, değiştirirmiş…
Tarihi deliler, değiştirirmiş…

Adil Düzen bilmez, ruhsatçı tipler
Ganimet devşirir, fırsatçı tipler
Milli Çözüm üzen, fesatçı tipler
Şeytan çarkı ehiller, değiştirirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

Ey ayarı aslı, çoktan bozulmuş
Siyonist güçlere, kapatma olmuş
Bu bozuk nizamı, imanla dolmuş
Nesebi belliler, değiştirirmiş…
Dünyayı deliler, değiştirirmiş…

1- Feragat: Özveri, hakkını dostlarına devretme.

2- Sulta: Zulüm iktidarı.

3- “Kem âletle kemâlat olmaz”: Kötü ve bozuk araçlarla, değerli ve nitelikli malzeme üretilmez.

4- Celi: Parlak, cilalı.

Yorum Yaz