Mayıs 25 01:11

TAYYO TAPARLAR

TAYYO TAPARLAR

Herkes tapındığı, kadar kıymetli

Pek az Hakka; çoğu, halka taparlar…

Her şey tecellidir, mü’min kısmetli

Gafiller bir sağa, sola saparlar

Kimi ite; kimi, ata taparlar…

 

İster şehirlisi, isterse yörük

Ayarı düşükse, karakter çürük

Yangına su yerne, verirler körük

Makam çıkar için, Hak’tan koparlar

Karıya evlada, mala taparlar…

 

Kötülükler beynin, kalbin köreltir

Hayırdan ayartıp, şerre yöneltir

Hıyanet Kâbe’den, AB döneltir1

Hidayet kararan, nasıl toparlar

Pişman olacaklar, Tayyo taparlar…

 

Dışı altın suyu, iç paslı bakır

Namustan onurdan, yoksun tam takır

Alçağa güvenme, yolda bırakır

Zehirli hançeri, sırttan saplarlar

Onlar Hakka değil, güce taparlar…

 

İslamsız insafsız, insanlık olmaz

Kovayla taşıyıp, barajlar dolmaz

Dürüst yüz kızarmaz, saçını yolmaz

Sürüden ayrılsan, kurtlar kaparlar

Arsa kasa para, pula taparlar…

 

Küfre kötülüğe, kayan kirlenir

Zavallı mal mülke, hep kibirlenir

Ahmak alçak tipler, zor fikirlenir

Vicdanı olanlar, aklın toplarlar

Akılsız Şeytana, puta taparlar…

 

Öfkeli ahmaklar, zehir içerler

Amma kızdığına, kefen biçerler

Oysa kendi ölür, candan geçerler

Sonda kayalara, başın çarparlar

Ki bunlar inada, hırsa taparlar…

 

İbadet iylikten, gayrıyı boş gör

Cihatla ilimle, şükredip coş gör

Düşmanı azdırma, dostları hoş gör

Kardeş hata yapar, abey toparlar

İman iz’an ehli, Rabbe taparlar…

 

Elbet yıkılacak, zalim düzenler

Lanete mahkûmdur, mazlum üzenler

Kitaba uydurup, halkı ezenler

Devlet hazinesin, çalıp çırparlar

Bu arsızlar kata, yata taparlar…

 

Ya Rabbi lütfundan, mahrum eyleme

Nurunu tamamla, mahzun eyleme

Sırrımız haine, malum eyleme

Yüze güler sonra, gözün kırparlar

Nifak ehli olan, nefse taparlar…

 

Ahlâk zayıflarsa, akıl bulanır

Hayırdan ayrılıp, şerre dolanır

Fasıklar fırsatı, kötü kullanır

Zalimler hainler, hile yaparlar

Milli Çözüm merttir, Hakka taparlar…

 

1- Dönelmek: Bir zirveye vardıktan sonra, dönüp aşağı doğru düşüşe geçmek.

Yorum Yaz